CENÍK SLUŽEB

STIMULAČNÍ, TERAPEUTICKÉ A VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY

 

Aktivity a terapie s asistencí zvířat (zoorehabilitace – animoterapie – zooterapie – zooaktivity) jsou realizovány celoročně po celé České republice i v zahraničí. Stimulační, terapeutické vzdělávací program v zařízení klienta určený především pro dětské a mládežnické skupiny, mateřské a základní školy, speciální školy, dětské domovy, ústavy, sdružující organizace, domovy seniorů, nemocnice, aj. Teoretická průprava, povídání o zvířatech, péče o ně, kontakt, přímá práce a hry se zvířaty, hlazení, krmení zvířat.

Ornitoterapie, kombinovaná forma ZOOterapie, ZOOterapie s malými (PET) zvířaty.

Individuálně dle domluvy.

Zvířata, se kterými účastníci přijdou do kontaktu, jsou v pravidelné veterinární péči, vybrána a vedena odborným pracovníkem.

60 – 90 minut

cena 200 Kč /osoba (minimálně však 2 000 Kč) + cestovné / náklady na dopravu + ubytování

 

programy na míru, projektové a programové aktivity, školní šablony, apod.

cena 7 000 Kč / hodina + cestovné / náklady na dopravu + ubytování

 

 

-------------------------------------------------------

 

Aktivity a terapie s asistencí zvířat (zoorehabilitace – animoterapie – zooterapie – zooaktivity). Stimulační, terapeutické a vzdělávací programy v „ZOOKOUTKU RAJSKÁ ZAHRADA“ na zahradě organizace POHODÁŘI VSKH České Budějovice 3 Pražské předměstí  či na malé farmě u Pilmanova rybníka České Budějovice 4 Brněnské předměstí, určený především pro dětské a mládežnické skupiny, mateřské a základní školy, speciální školy, dětské domovy, domovy seniorů, ústavy, sdružující organizace, a širokou veřejnost. Teoretická průprava, povídání o zvířatech, péče o ně, kontakt, přímá práce a hry se zvířaty, hlazení, krmení zvířat.

Ornitoterapie, kombinovaná forma ZOOterapie, zooterapie s drobnými hospodářskými zvířaty, ZOOterapie s malými (PET) zvířaty.

Individuálně dle domluvy.

Zvířata, se kterými účastníci přijdou do kontaktu, jsou v pravidelné veterinární péči, vybrána a vedena odborným pracovníkem.

60 – 90 minut

cena 200 Kč/osoba (minimálně však 2 000 Kč)

 

programy na míru, projektové a programové aktivity, školní šablony, apod.

cena 7 000 Kč / hodina

-------------------------------------------------------