PRORODINNÉ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Poskytování psychické podpory a pomoci, poradenství – informační servis, rad, zprostředkování návazných služeb. Získávání a předávání odborných poznatků o výchově, zdraví a psychologii rodinného života. Sociální služby jsou poskytovány prostřednictvím realizace Sociálního poradenství - základního i odborného sociálního poradenství, Zooterapie (animoterapie) a Zooaktivit, Sociálně aktivizační služby, vzdělávacích, volnočasových, podpůrných a doplňkových aktivit s cílem sociální integrace osob s různým znevýhodněním, aby mohli vést samostatně život, který je považován za běžný, zlepšení kvality jejich života.

PORADENSTVÍ

 • bezplatnou, nezávislou, důvěrnou a nestrannou podporu a pomoc
 • praktické a věcné informace o tom, jaká jsou vaše práva a povinnosti
 • základní sociální poradenství poskytuje osobám potřebné informace přispívající k řešení jejich nepříznivé sociální situace
 • zprostředkovávání odborného sociální poradenství se zaměřením na potřeby jednotlivých okruhů sociálních skupin osob
 • zprostředkovávání návazných služeb zaměřených nejen na odbornou podporu a pomoc
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím prostřednictvím zooterapie a zooaktivit, výchovných, vzdělávacích a volnočasových aktivit
 • sociálně terapeutické činnosti, zooterapie a zooaktivity, výchovné, vzdělávací a volnočasové služby
 • podporu a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a nároků, při obstarávání osobních záležitostí
 • podporu a pomoc při zařizování formalit v běžném životě
 • doprovod či pomoc při vyjednávání, popř. zastupování
 • pomoc a podporu při hledání zaměstnání za aktivní spolupráce uživatele (nejsme pracovní agentura)

 

PODPORU A POMOC POSKYTUJEME V OBLASTI

 • sociální podpory a pomoci
 • sociálních dávek
 • zdravotnictví
 • školství a vzdělávání
 • partnerských vztahů, manželství a rodinných vztahů
 • rodinné a výchovné
 • pracovně-právních vztahů a zaměstnanosti - pracovní aktivity
 • poradenství v oblasti zaměstnávání
 • orientace v právním systému a právní ochraně  (neposkytujeme právní poradenství)