struktura činnosti

MOSTY, KTERÉ NÁS SPOJUJÍ.

 

PRORODINNÉ  A  SOCIÁLNÍ  SLUŽBY                               ZOOTERAPIE

PORADENSTVÍ & AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY                             ORNITOTERAPIE, FELINOTERAPIE

STIMULAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY                          další formy zooterapie v úzké spolupráci s

PORADNA PRÁCE & SPOLEČENSKÁ HYGIENA                  VSKH POHODÁŘ a Kamarádi otevřených srdcí

PODPOROVANÉ ZAMĚSTNÁVÁNÍ                                       ROMANA BOČKOVÁ tel.: +420 724 410 286

 

 

VOLNOČASOVÉ  AKTIVITY                                                 EVVO

zájmové, vzdělávací, pohybové a relaxační aktivity        environmentální vzdělávání, výchova a osvěta,

(kroužky, oddíly, kluby …                                                       ochrana přírody a životního prostředí

 

 

JEDNORÁZOVÉ  AKCE                                                        ROZÁRKA

pro organizované i neorganizované jednotlivce              OTEVŘENÝ KLUB DĚTÍ A MLÁDEŽE

a skupiny, širokou veřejnost                                              klubovna Lidická třída 124/11, 370 86 České

(pravidelné a nepravidelné akce, výlety, víkendové              Budějovice 7 (budova č.p. 1696 na nádvoří

výpravy, rekreační, relaxační a rekondiční pobyty                Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj)

pro rodiny i jednotlivce ...)                                                     zážitková zahrada Pražské předměstí, České

                                                                                              Budějovice 3

 

 

KULTURNÍ, SPOLEČENSKÉ A SPORTOVNÍ AKCE            VZDĚLÁVÁNÍ

(pravidelné i nepravidelné akce, festivaly, koncerty,              pro odborné spolupracovníky, dobrovolníky,

přehlídky, soutěže, lidové tracice, plesy ...)                           praktikanty, zaměstnance a širokou veřejnost,

                                                                                              studenty, zajišťování odborných praxí v rámci

                                                                                              služeb organizace

 

 

DOUČOVÁNÍ PRO ŽÁKY ZŠ A SPECIÁLNÍCH ŠKOL          PRÁZDNINOVÉ  AKTIVITY

PŘÍPRAVA K MATURITÁM                                                  příměstské a pobytové tábory, puťáky, 

Český jazyk a matematika,                                                    rekreační, relaxační a rekondiční pobyty ...

ucelené učivo pro 1. stupeň ZŠ

 

PORADENSTVÍ V OBLASTECH ČINNOSTI ORGANIZACE

 

ZAJIŠŤOVÁNÍ ODBORNÝCH PRAXÍ

 

DOBROVOLNICTVÍ

 

AKTIVITY JSOU PŘIZPŮSOBENY OSOBÁM SE ZNEVÝHODNĚNÍM