struktura činnosti

MOSTY, KTERÉ NÁS SPOJUJÍ.

PRORODINNÉ  A  SOCIÁLNÍ  SLUŽBY

PORADENSTVÍ & AKTIVIZAČNÍ AKTIVITY & STIMULAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY & PODPOROVANÉ ZAMĚSTNÁVÁNÍ & SPOLEČENSKÁ HYGIENA

VOLNOČASOVÉ  AKTIVITY

zájmové, edukační, osvětové, pohybové a relaxační aktivity, mimoškolní vzdělávání

EVVO

environmentální vzdělávání, výchova a osvěta, ochrana přírody a životního prostředí

ZOOTERAPIE

Aktivity a Terapie s Asistencí Zvířat v úzké spolupráci s VSKH POHODÁŘI  a Asociací Zooterapie, Aktivit a Terapie o.p.s.

ROMANA BOČKOVÁ tel.: +420 724 410 286

AKCE

pro organizované i neorganizované jednotlivce a skupiny, širokou veřejnost

(pravidelné a nepravidelné akce, výlety, víkendové výpravy, rekreační, relaxační a rekondiční pobyty pro rodiny i jednotlivce ...)

PRÁZDNINOVÉ  AKTIVITY

příměstské a pobytové tábory, puťáky ...

ROZÁRKA OTEVŘENÝ KLUB DĚTÍ A MLÁDEŽE

zážitková zahrada Pražské předměstí, České Budějovice 3

klubovna Lidická třída 124/11, 370 86 České Budějovice 7 (budova č.p. 1696 na nádvoří Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj)

KULTURNÍ, SPOLEČENSKÉ A SPORTOVNÍ AKCE

festivaly, koncerty, přehlídky, soutěže, lidové tradice, plesy ...

VZDĚLÁVÁNÍ

pro odborné spolupracovníky, dobrovolníky, praktikanty, zaměstnance a širokou veřejnost, studenty, zajišťování odborných praxí v rámci služeb organizace.

PORADENSTVÍ V OBLASTECH ČINNOSTI ORGANIZACE

 

ZAJIŠŤOVÁNÍ ODBORNÝCH PRAXÍ

 

DOBROVOLNICTVÍ

AKTIVITY JSOU PŘIZPŮSOBENY OSOBÁM SE ZNEVÝHODNĚNÍM