Rodinné centrum ROZÁRKA je 1. rodinným centrem, kde se setkávají rodiny, děti, mládež a děti a mládež s různým zdravotním či sociálním znevýhodněním.

"SOCIÁLNÍ INTEGRACE"

"MOSTY, KTERÉ NÁS SPOJUJÍ"

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY & ZOOTERAPIE & PRORODINNÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY &  VZDĚLÁVÁNÍ &

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA A OSVĚTA & VZDĚLÁVÁNÍ V SOULADU S OCHRANNOU PŘÍRODY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

 

DOBROVOLNICKÉ CENTRUM RODINNÉ CENTRUM ROZÁRKA NABÍZÍ AKTIVITY V RÁMCI JEDNOTLIVÝCH ZÁJMOVÝCH SKUPIN, KTERÉ BEROU V ŮVAHU KONKRÉTNÍ CÍLOVOU SKUPINU.

 

V OBDOBÍ BŘEZEN - ŘÍJEN PROBÍHAJÍ AKTIVITY PŘEVÁŽNĚ NA ZÁŽITKOVÉ ZAHRADĚ ČESKÉ BUDĚJOVICE 3 PRAŽSKÉ PŘEDMĚSTÍ

 

 

Rodinné centrum ROZÁRKA

pracuje s dětmi, mládeží, dospělými, seniory a osobami se znevýhodněním, zajišťuje akce a činnost pro děti a mládež, dospělé, seniory a osoby se znevýhodněním. Aktivity směrem k rodině.

Posláním spolku je přispívat k dosahování obecného blaha, veřejná prospěšnost, vzdělání, výchova a osvěta, popularizace a rozvoj relaxační terapie, přispívat ke zlepšení kvality života. Podpora komunitního a rodinného života, rovnosti šancí rodin s dítětem se znevýhodněním, posilování prvořadé a nezastupitelné úlohy rodiny a rodičovské výchovy, podpora sociální integrace a prevence.

Rodinné centrum ROZÁRKA je otevřeno organizovaným i neorganizovaným jednotlivcům i skupinám, široké veřejnosti, které zde najdou zábavu, vzdělání i kamaráda. Nabízí smysluplné trávení volného času, celoroční i prázdninové aktivity a zooterapii (Aktivity a Terapie s Asistencí Zvířat - ATAZ), možnost seberealizace vzdělání a odpočinku, pomoc a podporu, možnost zprostředkování návazných služeb, poradenství směřující k využívání doplňkových služeb a podpoře členů rodiny, aktivity v oblasti podpory zaměstnávání.

 

Jsme nezisková organizace, která odvádí svou práci zcela profesionálně, kvalitně a s dlouhou tradicí. Nebojíme modernizace a nových zážitků. Naše organizace se stará o mnohé a snaží se být organizací prakticky prospěšnou.  Našim klientům a návštěvníkům nasloucháme a snažíme se co nejvíce vyhovět jejich individuálním požadavkům. S tím nám pomáhají naši sponzoři a dobrovolníci. Doufáme, že u nás naleznete pro Vás atraktivní a příjemné prostředí a že naše organizace bude místem, kde se budete cítit uvolněně a pohodlně. Svých návštěvníků si velmi vážíme a největším vyznamenáním pro nás je, když se k nám rádi vracejí. Navštivte nás a sami budete moci naši činnost posoudit popřípadě se stát jedním z nás. Vaši podporu jistě uvítáme.

Navštivte nás na zahradě se ZOOkoutkem zahrádkářská kolonie v osadě Husova kolonie, 370 04 České Budějovice 3 Pražské předměstí, sjezd z Nádražní ulice, nedaleko zastávek MHD "Strakonická - obchodní zóna". Zahrada má bezbariérový přístup. Jistě nebudete čas, který u nás strávíte, pokládat za zbytečný. V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte  kontaktovat.

Provozní doba individuálně, dle domluvy viz Kontakt

SCHŮZKY INDIVIDUÁLNĚ PO DOHODĚ NA

e-mail: rozarka.rc@seznam.cz