72. hodin

https://www.72hodin.cz/2013/

72 hodin pro lidi, přírodu a místo, kde žiješ

Máš nápad, jak zlepšit místo, kde žiješ? Víš, kdo čeká na tvou pomoc? Dej dohromady pár kamarádů, s nimiž nápad uskutečníš, a tím se připojíš k tisícům dobrovolníků po celé naší zemi.

Druhý ročník projektu 72 hodin poběží od 10. do 13. října 2013. Pojď do toho s námi! Ruku na to!

 

Rodinné centrum ROZÁRKA se pravidelně do tohoto projektu zapojuje. Pro letošní ročník si vybrala téma „Příroda“. Tato akce je otevřena široké veřejnosti, proto pojďte s námi do toho! Ruku na to!

 

Vyčištění veřejného prostoru

Kategorie: Příroda                         Stav: Otevřený

Pomáháme přírodě, aby nám to příroda mohla oplácet.

Vyčištění a úklid parku se sportovištěm, dětským hřištěm a cyklostezkou na sídlišti Pařížské komuny v Českých Budějovicích 3, mezi ulicemi Plzeňská a Průběžná, který je hojně využíván rodinami, dětmi a mládeží i seniory k volnočasovému vyžití.

Akce je jak pro děti všech věkových kategorií, tak pro dospělé.

 

Lokalita:

Park v Českých Budějovicích na sídlišti Pařížské komuny mezi ulicemi Plzeňská a Průběžná.

Realizátor:

Rodinné centrum ROZÁRKA

Kdy:

10.10.2013       od 15:00 hod.

Koordinátor

kontakt:

Alice Pachová

rozarka.rc@seznam.cz – GSM: 724 410 286

Kontaktní

adresa:

Romana Bočková           GSM: 724 410 286

Průběžná 38, 370 04 České Budějovice 3

 

Hlavním tématem akce je během 72 hodin vyčistit a uklidit park se sportovištěm, dětským hřištěm a cyklostezkou na sídlišti Pařížské komuny v Českých Budějovicích 3, mezi ulicemi Plzeňská a Průběžná, který je hojně využíván rodinami, dětmi a mládeží i seniory k volnočasovému vyžití. Tentokrát se, nejen děti a mládež sami postarají o jeho úklid.

 

INFORMACE PRO LETOŠNÍ ROČNÍK AKCE "72. HODIN RUKU NA TO" PRO VÁS PŘIPRAVILA KOORDINÁTORKA PROJEKTU

ALICE PACHOVÁ a ANNA HOTÁRKOVÁ

 

 

TISKOVÁ ZPRÁVA – PROJEKT 72 HODIN RUKU NA TO!

17.10. 2013 v Českých Budějovicích

 

POMÁHÁME PŘÍRODĚ, ABY NÁM TO PŘÍRODA MOHLA OPLÁCET aneb SPOLEČNĚ DOKÁŽEME VÍC

VYČIŠTĚNÍ VEŘEJNÉHO PROSTORU - RUKU NA TO DÁME
A PŘÍRODĚ POMÁHÁME".

Ve čtvrtek 10.10.2013 od 11:00 hodin v rámci projektu 72 hodin Ruku na to! "Péče o přírodu – příroda“ Rodinné centrum ROZÁRKA realizovalo svůj projekt „POMÁHÁME PŘÍRODĚ, ABY NÁM TO PŘÍRODA MOHLA OPLÁCET aneb SPOLEČNĚ DOKÁŽEME VÍC“ „VYČIŠTĚNÍ VEŘEJNÉHO PROSTORU - RUKU NA TO DÁME A PŘÍRODĚ POMÁHÁME“.

Rodinné centrum ROZÁRKA s dobrovolníky akce se pustili do úklidu veřejné zeleně - parku pro volnočasové vyžití na sídlišti Pařížské komuny, Pražské předměstí České Budějovice 3.

Park se sportovištěm, dětským hřištěm a cyklostezkou na sídlišti Pařížské komuny, Pražské předměstí České Budějovice 3, mezi ulicemi Plzeňská a Průběžná, je celoročně hojně využíván rodinami, dětmi a mládeží i seniory k volnočasovému vyžití.

Za ideálního slunného počasí dobrovolníci vyfasovali pytle na odpad a rukavice. V rojnici ve skupinkách sbírali a třídily odpad, který v parku našli.

Roztříděný odpad byl snesen na centrální místo na východním konci parku a po té odvezen na sběrný dvůr. Děkujeme dobrovolníkům panu Brožovi, Vanišovi, Boučkovi, Vránovi a Bočkovi za odvoz tohoto odpadu vlastními přepravními prostředky.

Dík patří i všem dobrovolníkům, kteří se na akci průběžně vystřídali – cca 40 osoba, jak z řad dobrovolníků samé organizace a spřátelených organizací tak z řad široké veřejnosti.

Přidali se k nám i dobrovolníci, kteří se podíleli na projektu Kamarádů otevřených srdcí „Zazimování zookoutku se záchranou stanicí první pomoci pro zvířata v Českých Budějovicích“ a účastníci projektu POHODÁŘI VSKH, kteří realizovali zooterapii v zařízení pro handicapované osoby.

Na závěr akce jsme uspořádali, krátký „sranda mač“ v kolektivní míčové hře pro všechny věkové kategorie, táborák a opékáním buřtů na nedaleké zahradě v Husově kolonii, Pražské předměstí České Budějovice 3. Rozcházeli jsme se v pozdních odpoledních hodinách s dobrou náladou a s dobrým pocitem, že jsme udělali něco dobrého pro přírodu, naše okolí i pro sebe.

Po té se někteří dobrovolníci přidali k další akci v rámci projektu 72 hodin Ruku na to!, kterou organizovali POHODÁŘI VSKH.

V následujícím týdnu po naší akci nastoupil tým zahradníků údržby zeleně města České Budějovice k zazimování výše uvedeného parku. Park je připraven k zimnímu provozu.

 

Více fotografií naleznete na: www.rozarka.eu

 

Stránky projektu 72 hodin Ruku na to! naleznete na: https://72hodin.cz/2013/projekty/pomahame-prirode-aby-nam-to-priroda-mohla-oplacet-aneb-spolecne-dokazeme-vic

 

zapsali Alice Pachová a Anna Hotárková koordinátoři projektu

dobrovolníci akce

 

17.10. 2013 v Českých Budějovicích