Jihočeská ratolest

https://www.krasec.cz/jihoceska-ratolest

 

NA NĚKTERÝCH PROJEKTECH ZAPOJENÝCH DO SOUTĚŽE JIHOČESKÁ RATOLEST JSME SE PODÍLELI

pravidelně se do této akce zapojujeme

 

https://www.krasec.cz/6-rocnik-souteze

 

Soutěž projektů na ochranu životního prostředí Jihočeská ratolest organizuje spolek Krasec a Jihočeský kraj od roku 2011. Jejím cílem je přispět ke zlepšení životního prostředí a informovanosti o něm v Jihočeském kraji, ocenit a propagovat kvalitní projekty hodné následování a inspirativní diplomové práce. Soutěž projektů na ochranu životního prostředí „Jihočeská ratolest“ je určen obcím, školám i neziskovým organizacím, které zrealizovaly na území Jihočeského kraje zajímavý projekt s přínosem pro životní prostředí.