zájmové aktivity

ODDÍL ROZÁRKA

 

oddíl ROZÁRKA

Odpoledne plné her a soutěží, aktivity v zookoutku, různorodé zájmové, tvořivé, vzdělávací, zábavné a sportovní aktivity, výlety a výpravy, návštěvy pamětihodností a muzeí, společenských a kulturních akcí ...  Kontakt, péče, hry s domácími mazlíčky a drobnými hospodářskými zvířaty, ekologická a environmentální výchova. Děti se učí tábornickým dovednostem, jak se chovat a jak přežít v přírodě. Program bude vycházet zejména z přání účastníků.

Děti se scházejí a rozcházejí na zahradě Husova kolonie, Pražské předměstí České Budějovice 3, sjezd z Nádražní ulice, nedaleko zastávek MHD "Strakonická obchodní zóna". Popřípadě v klubovně.

 

PŘÍRODOVĚDNÉ KROUŽKY, ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁNÍ, VÝCHOVA A OSVĚTA

 

kroužek mladých ochránců přírody

Hlavní náplní je ochrana přírody a životního prostředí, ekologická a environmentální výchova dětí a mládeže. Aktivity v zookoutku, péče o zvířata v zookoutku. Naučit děti a mládež zábavnou formou vnímat svět kolem sebe, a získané poznatky praktikovat v běžném životě. Program dotváří různorodé zájmové, tvořivé, vzdělávací, zábavné a sportovní aktivity, výlety a výpravy.

Děti se scházejí a rozcházejí na zahradě Husova kolonie, Pražské předměstí České Budějovice 3, sjezd z Nádražní ulice, nedaleko zastávek MHD "Strakonická obchodní zóna". Popřípadě v klubovně.

 

 
 

 

-----------------------------

V PŘÍPADĚ VÁŽNÉHO ZÁJMU OTEVŘEME

 

 

VĚDOMOSTNÍ - HRY A ZÁBAVA

 

kroužek příznivců her podporujících logické a tvůrčí myšlení

Hry podporující logické tvůrčí myšlení dětí a mládeže - hlavolamy, rébusy, logické hry, logické skládačky atp. Program dotváří různorodé zájmové, tvořivé, vzdělávací, zábavné a sportovní aktivity, výlety a výpravy, návštěvy pamětihodností a muzeí, společenských a kulturních akcí atp.

Děti se scházejí a rozcházejí v klubovně Lidická třída 124/11, 370 86 České Budějovice 7, popřípadě na zážitkové zahradě se zookotkem.

 

UMĚLECKÉ, TVOŘIVÉ A KREATIVNÍ

 

 tvořivé a kreativní kroužky

Kroužek zaměřený na rozvoj kreativity, zručnosti, vnímání, pozorování, ale také na správné zacházení s materiálem či na správný postup určitých technik. Hlavní náplní jsou výtvarné a tvořivé činnosti s využitím neobvyklých postupů a materiálů, 4x ročně tradiční lidové tvoření. Hry a hříčky pro rozvoj tvořivosti.

Program dotváří různorodé zájmové, tvořivé, vzdělávací, zábavné a sportovní aktivity, výlety a výpravy, návštěvy pamětihodností a muzeí, společenských a kulturních akcí atp.

Děti se scházejí a rozcházejí v klubovně Lannova 117/63, 370 01 České Budějovice. Popřípadě na zahradě organizace.

 

SPOLEČENSKÁ ETIKETA

 

společenská etiketa

Kurz společenské etikety a hygieny pro děti a mládež od 5 let. Děti se zde zábavnou formou učí společenské etiketě a společenské hygieně (např. jak se chovat k sobě navzájem, k vrstevníkům, ke starším, k ostatním, jak zdravíme, jak se představujeme, oslovujeme. Jak se chováme v divadle, na koncertě, v kině, v restauraci, v zoo, na různých kulturních a společenských akcích, na návštěvě, u lékaře, apod. Jak cestujeme - jak se chovat v MHD, na ulici, jízda na kole, v autě apod. Narozeniny, svátky, Vánoce, výročí - jak přát, jaký dárek vybrat - vyrobit, jak se chystá oslava. Jak se připravit do školy ..... co očekávat, jak se chovat ve škole a na školních akcích, jak být vzorným žákem. Co dělat, když se stane… jak se chovat při nepředvídaných událostech, když se ztratíme, zabloudíme, někdo nám ubližuje, při živelných pohromách, apod. Jaké oblečení zvolit k dané společenské příležitosti, hygiena, péče o zdraví, stolování, korespondenci - jak telefonujeme, píšeme dopis, přání, pozvánku aj.).

 

PŘÍRODOVĚDNÉ KROUŽKY, ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁNÍ, VÝCHOVA A OSVĚTA

 

kroužek mladých přátel myslivosti a ochrany přírody

Kroužekl je určen především pro milovníky myslivosti a ochrany přírody. Účastníci pod dohledem odborného vedoucího budou zasvěcováni do tajů myslivosti a ochrany přírody. Cílem je naučit děti a mládež zábavnou formou vnímat svět kolem sebe a vytvářet a posilovat pozitivní vztah dětí a mládeže k přírodě, svému okolí, a především ke zvířatům. Program dotváří různorodé zájmové, tvořivé, vzdělávací, zábavné a sportovní aktivity, výlety a výpravy.

 

kroužek mladých přátel včelařství a ochrany přírody

Kroužek je určen především pro milovníky entomologie a hlavně včelařství. Pod dohledem odborného vedoucího budou zasvěcováni nejen teoreticky, ale i prakticky do tajů téměř zapomenutého řemesla včelařství. Nedílnou součástí je zde ochrana přírody a životního prostředí, včetně základů entomologie. Cílem je naučit děti a mládež zábavnou formou vnímat svět kolem sebe a vytvářet a posilovat pozitivní vztah dětí a mládeže k přírodě, svému okolí, a především ke zvířatům. Program dotváří různorodé zájmové, tvořivé, vzdělávací, zábavné a sportovní aktivity, výlety a výpravy.

Každý účastník si zajistí vlastní včelařskou kuklu, rukavice, včelařskou kombinézu a dýmovnici.

 

kroužek mladých přátel psů a ochrany přírody

Program kroužku je zaměřen na kontakt a práci se psem, teoretická průprava, povídání o psech, péče o ně. Venčení pejsků z útulku, vědomostní a dovednostní hry, hry na uvolnění a odreagování, hry sloužící k rozvoji vyjadřovacích schopností, hry určené na podporu sociální výchovy. Pejsci, které budou účastníci venčit, budou vybráni ve spolupráci s odborným zaměstnancem útulku. Program dotváří různorodé zájmové, tvořivé, vzdělávací, zábavné a sportovní aktivity, výlety a výpravy. Schůzky probíhají jak venku tak v klubovně.

 

kroužek mladých ekologů a ochránců přírody

Hlavní náplní je ekologická a environmentální výchova dětí a mládeže. Naučit je zábavnou formou vnímat svět kolem sebe, a získané poznatky praktikovat v běžném životě. Program dotváří různorodé zájmové, tvořivé, vzdělávací, zábavné a sportovní aktivity, výlety a výpravy. Schůzky probíhají jak venku tak v klubovně.

 

kroužek mladých chovatelů a ochránců přírody

Kroužek mladých chovatelů je určen pro děti, které mají kladný vztah ke zvířatům, přály by si mít doma zvíře, avšak z různých důvodů ho doma mít nemohou. Hlavní náplní je kontakt, péče, hry s domácími mazlíčky a drobnými hospodářskými zvířaty. Děti se dále dozví, jak se ke zvířatům chovat, jak se o ně starat apod. Možnost „adopce zvířat“ v ZOOkoutku.Program dotváří různorodé zájmové, tvořivé, vzdělávací, zábavné a sportovní aktivity, výlety a výpravy. Schůzky probíhají jak venku tak v klubovně.

 

kroužek mladých přírodovědců

Hlavní náplní je vytvářet a posilovat pozitivní vztah dětí a mládeže k přírodě, svému okolí a především ke zvířatům. Naučit účastníky zábavnou formou vnímat svět kolem sebe. Program dotváří různorodé zájmové, tvořivé, vzdělávací, zábavné a sportovní aktivity, výlety a výpravy. Schůzky probíhají jak venku tak v klubovně.

 

kroužek mladých přátel rybářství a ochrany přírody

Kroužek je určen pro milovníky rybaření. Pod dohledem odborného vedoucího budou zasvěcováni nejen teoreticky, ale i prakticky do tajů rybaření včetně jeho základů, historie i zajímavostí ze světa aj. Za hezkého počasí budou pod dohledem odborného vedoucího chytat ryby. Nedílnou součástí je zde ochrana přírody a životního prostředí. Cílem je naučit děti a mládež zábavnou formou vnímat svět kolem sebe a vytvářet a posilovat pozitivní vztah dětí a mládeže k přírodě, svému okolí, a především ke zvířatům. Program dotváří různorodé zájmové, tvořivé, vzdělávací, zábavné a sportovní aktivity, výlety a výpravy.

Předpokladem je, že každý účastník bude mít vlastní rybářské náčiní a potřeby včetně platné povolenky.

 

kroužek mladých zoologů

Kroužek je určen pro ty, kteří mají kladný vztah ke zvířatům a přírodě, přály by si mít doma zvíře, avšak z různých důvodů ho doma mít nemohou. Hlavní náplní je kontakt, péče, hry s domácími mazlíčky a drobnými hospodářskými zvířaty, ekologická a environmentální výchova. Cílem je naučit děti a mládež zábavnou formou vnímat svět kolem sebe a vytvářet a posilovat pozitivní vztah dětí a mládeže k přírodě, svému okolí, a především ke zvířatům. Program dotváří různorodé zájmové, tvořivé, vzdělávací, zábavné a sportovní aktivity, výlety a výpravy. Schůzky probíhají jak venku tak v klubovně.

 

MODELÁŘSKÉ

 

kroužek železničních modelářů

Kroužek je určen především pro milovníky železnice. Pod dohledem odborného vedoucího budou zasvěcováni nejen teoreticky, ale i prakticky do tajů nejen stavby modelů s železniční tématikou. Program dotváří různorodé zájmové, tvořivé, vzdělávací, zábavné a sportovní aktivity, výlety a výpravy.

 

TURISTICKO TÁBORNICKÉ ZÁLESÁCKÉ

 

turisticko tábornický oddíl

Děti se učí tábornickým dovednostem, jak se chovat a jak přežít v přírodě. Kroužek je určen pro mladé dobrodruhy s kladným vztahem k přírodě a trempinku. Program dotváří různorodé zájmové, tvořivé, vzdělávací, zábavné a sportovní aktivity, výlety a výpravy. Schůzky probíhají jak venku tak v klubovně.

 

 

TURISTICKO VODÁCKÉ

 

tábornický turisticko vodácký kroužek

Kroužek je určen především pro milovníky vodní turistiky a ochrany přírody. Účastníci pod dohledem odborného vedoucího budou zasvěcováni do tajů vodní turistiky a ochrany přírody. V sezóně vodních sportů a turistiky (březen – listopad) s ohledem na počasí jsou účastníci seznamováni jak teoreticky tak prakticky s vodní turistikou, a především s bezpečností při jejím provozování. K dispozici mají dvoumístné kanoe včetně pádel a bezpečnostní záchranné vesty. Učí se jak zvládnout základy vodní turistiky s ohledem na ochranu přírody a životního prostředí. Program dotváří různorodé zájmové, tvořivé, vzdělávací, zábavné a sportovní aktivity, výlety a výpravy. Schůzky probíhají jak venku tak v klubovně.

Každý účastník si zajistí vlastní bezpečnostní přilbu vhodnou pro provozování vodních sportů. 

                                     Pro děti a mládež od 10 let do 26 let - POUZE PLAVCI !