EVVO

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A OCHRANY PŘÍRODY
ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA A OSVĚTA

Ekologie je věda o vztazích mezi organismy a jejich životním prostředím.

Rodinné centrum ROZÁRKA podporuje a realizuje akce aktivní ochrany přírody, aktivity v rámci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. Aktivity orientující se na život v přírodě a poznávání přírody, tematické aktivity pro rodiče na mateřské dovolené a jejich děti, pro seniory, širokou veřejnost. Vyvíjí aktivity i v oblasti mimoškolní zájmové a vzdělávací činnosti pro děti a mládež, tematické besedy pro dospělé a seniory.

 

Průběžně v rámci dalších aktivit Rodinného centra ROZÁRKA realizujeme programy na podporu ochrany přírody, environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty.

 

Ve spolupráci s dalšími partnerskými spolky podporujeme individuální aktivity na přímou pomoc přírodě.

Dle aktuálních podmínek podporujeme individuální i skupinové úklidové aktivity veřejné zeleně a veřejného prostranství. Jednotlivcům, rodinám i skupinám poskytujeme pytle na odpad a rukavice. Zároveň zajišťujeme odvoz sebraného odpadu z centrálního místa, kam je tento odpad ukládán.

Podporujeme individuální i skupinovou jarní a podzimní výsadbu dřevin a zeleně. Pro zájemce zajišťujeme sazenice, popřípadě zapůjčíme zahradnické nářadí.

 

Průběžná příprava projektů zaměřených na aktivní pomoc přírodě a jejich zapojení do celorepublikových dobrovolnických iniciativ „Ukliďme svět - ukliďme Česko“ vyhlášené ČSOP, „72 hodin“ vyhlašovaného ČRDM, „Sázíme budoucnost“ iniciativa Nadace Partnerství.

 

Aktivity spolku probíhají průběžně po celý rok.

 

V souladu s aktuálním mimořádným opatřením vyhlášeným MZ a vládou ČR probíhají edukační a osvětové aktivity online. Aktivity na přímou pomoc přírodě podporujeme individuálně dle aktuálních podmínek mimořádných opatření.

 

--------------------------------------------------

„ZDRAVÁ PLANETA, ZDRAVÝ ŽIVOT“

zapojení do veřejné iniciativy vyhlášené spolkem POHODÁŘI VSKH.

Tato kontinuální podporuje zájemce z řad členů i veřejnosti v individuálních aktivitách vedoucích k přímé podpoře ochrany přírody, krajiny a životního prostředí.

  • individuální výsadba zeleně a medonosných bylin - zajištění sazenic, popřípadě i zapůjčení nářadí
  • individuální úklid krajiny a veřejného prostranství - zajištění odpadkových pytlů a rukavic, v případě zájmu likvidace a odvoz sebraného odpadu z centrálního místa, kam je sebraný odpad ukládán


--------------------------------------------------

„POMÁHÁME PŘÍRODĚ“

Dlouhodobý kontinuální projekt zaměřený na podporu ochrany životního prostředí cílený na výchovu občanů k citlivému a uvážlivému přístupu k přírodě a k ochraně živočichů žijících v naší blízkosti.

Osvětovou a výchovnou cestou vést občany všech věkových kategorií k vlastní odpovědnosti za stav prostředí, ve kterém žijí, jeho udržování a zvelebování, k zodpovědnému nakládání s odpady, k ochraně ovzduší, k ochraně vod a půdy, ke kvalitě čistoty veřejných prostranství a přírodních zázemí v našem širokém okolí.

Podpora ochrany zvířat žijících v naší blízkosti, podpora původních druhů dřevin.

 

--------------------------------------------------

LETEM SVĚTEM HMYZÍM SVĚTEM“

Podpora podmínek pro přirozený výskyt hmyzu, významu hmyzu v našem životě, pozorování hmyzu.

Osvětový interaktivní edukační program o významu hmyzu v našem životě, nejen zlý škůdce, ale i náš spojenec!

Každý druh hmyzu má svůj určitý význam v přírodním dění, většina druhů nám nepřináší užitek, ale ani nám neškodí. Užitečných druhů je ale také mnoho, rozhodně více než škůdců. Hmyz můžeme nalézt téměř v každém prostředí naší planety. Bez hmyzu by nebylo života na Zemi. Hmyz je druhově nejbohatší a rozhodně tvarově nejpozoruhodnější skupina živočichů.

Osvětové programy o významu hmyzu v našem životě jsou připravovány za spolupráce s entomologem.

 

--------------------------------------------------

"EKO2 ekologie hrou"

cyklus osvětových kreativních programů "EKO2  ekologie hrou" pro rodiče s dětmi, děti i dospělé. Workshop jak využít domácí odpad pro kreativní a výtvarné činnosti. Jak recyklovat a využít věci, které bychom doma běžně vyhodili do odpadků.

 

--------------------------------------------------

"POMÁHÁME, PROTOŽE CHCEME VYLEPŠIT ŽIVOT KOLEM SEBE"

Aktivní pomoc při péči o přírodu, pomoc s před sezonní přípravou, obnovou a doplněním zeleně, výsadbou stromů, keřů a trvalek i s po sezonním úklidem, opravami a údržbou zážitkové zahrady a jejího okolí, veřejné zeleně. Zážitková zahrada na Pražském předměstí ČB je využívána k edukačním EVVO aktivitám i volnočasovému vyžití organizovaných i neorganizovaných jednotlivců a skupin nejen dětí a mládeže, osob se zdravotním či sociálním znevýhodněním, široké veřejnosti.

„Společně dokážeme víc, třeba zasadíme strom ...

 

--------------------------------------------------

„POMÁHÁME ZVÍŘÁTKŮM“

děti s rodiči i dobrovolníci, klienti RCR společně mimo jiné vyrábějí různé doplňky a potřeby pro zvířata (hmyzí domečky, ptačí budky apod.) a starají se i o zimní krmení nejen prezimujících ptáků (lojové koule aj.). Tyto pak v rámci aktivit či individuálně různě umisťují ve svém okolí.

„V zimě nastávají ptáčkům těžké časy. Přírodní zdroje potravy jako bobule, semena nebo nesklizená jablka jsou již touto dobou prakticky vyčerpány a opeřenci začínají trpět hladem. V nejmrazivějších dnech mají velmi málo příležitostí nalézt něco k snědku, vzhledem ke zvýšené spotřebě energie by však naopak potřebovali jíst více. S našimi klienty vyrábíme lojové koule, které jsou vhodnou alternativou, a které ptáčkům zcela vyhovují. Zároveň všichni víme, že pro zdraví naší zahrady jsou potřební i malí hmyzí pomocníci. Hmyz na zahradě zajistí nejen opylování květů, ale také pomůže v boji se škůdci. Může jim pomoci tím, že jim na zahradě připravíme bezpečné domečky tzv. hmyzí hotel, kde si mohou přezimovat a schovat svoje potomky, který umístíme v blízkém okolí.“

 

--------------------------------------------------

„ODPAD Z NEBE NESPAD“
interaktivní edukační program ve spolupráci s EkoCentrem ARISTOTELÉS o.p.s.

 

--------------------------------------------------

„ZVÍŘÁTKA V ZIMĚ“
interaktivní edukační program ve spolupráci se společností DUHOVÝ MOST o.p.s.

 

--------------------------------------------------

„POMOZTE NÁM NEPLÝTVAT POTRAVINAMI“
interaktivní edukační program ve spolupráci s ZO ČZS Pražské předměstí České Budějovice 4

 

--------------------------------------------------

 

AKTIVITY EVVO

ZDRAVÁ PLANETA, ZDRAVÝ ŽIVOT

www.pohodari.com

SÁZÍME BUDOUCNOST
www.sazimebudoucnost.cz

UKLIĎME SVĚT, UKLIĎME ČESKO
www.uklidmecesko.cz

STROMY SVOBODY - NEZAPOMÍNEJME NA SVÉ KOŘENY
www.stromysvobody.cz

72 hodin - tři dny dobrovolnických aktivit po celé ČR
www.72hodin.cz

MALÁ ENERGETICKÁ AKADEMIE
www.energeticka-akademie.cz