příměstské tábory

Základní informace – veškeré příměstské tábory pořádáme formou družiny od pondělí do pátku. Pro účastníky je připraven bohatý program. Veškeré tábory dotváří různorodé aktivity:

  •  volnočasové, zájmové, vzdělávací, sportovní, tvořivé, poznávací a zábavné aktivity
  •  vzdělávací – seznámení se zvířaty a zásadami vzájemného soužití lidí a zvířat
  •  zvířata, jejich chov a péče o ně – zvířata, se kterými děti přijdou do styku, jsou v pravidelné veterinární péči a jsou vybrána a vedena odborným pracovníkem
  • poznávací – probuzení zájmu dětí o okolní svět – historii, faunu a flóru
  • ochrana přírody a životního prostředí
  •  tvořivé – zdokonalení nejen jemné motoriky pomocí tradičních a netradičních způsobů tvoření
  •  tematické hry, soutěže, sportovní hry, výlety, exkurze

Veškeré aktivity jsou určeny jak handicapovaným tak zdravým dětem a mládeži od 6 do 17 let.

V ceně tábora je zahrnuto jedno jídlo denně, pitný režim (pitná voda, šťáva, popř. čaj apod. do vlastních nádob – lahev na pití), vstupné, jízdné a další náklady dle zaměření. Program se průběžně přizpůsobuje dle aktuálního počasí. V případě nepříznivého počasí je zajištěn náhradní program. Všechny příměstské tábory jsou převážně realizovány a zahajovány na zážitkové zahradě Českých Budějovicích 3 Pražské předměstí Husova kolonie, sjezd z Nádražní ulice, nedaleko zastávek MHD „Strakonická obchodní zóna". Sraz a rozchod tamtéž pokud není uvedeno jinak. Z provozních důvodů a vzhledem k návaznosti dopravy se může stát, že dojde ke změně místa srazu a rozchodu. O této změně budou děti informovány minimálně den předem. Nástup dětí je od 8.00 hod. do 8.30 hod., odchod do 16.00 hod.

Účast je možná i v jednotlivých dnech.

Povinná výbava na příměstský tábor:

Oblečení a obuv: pláštěnka, pokrývku hlavy, vhodná pevná nepromokavá obuv (NE boty Crocs – gumové pantofle apod., NE sandály) a vhodné oblečení (NE šusťákový a reflexní materiál) pro celodenní pobyt v přírodě a mezi zvířaty, s ohledem na aktuální počasí, v případě nepříznivého počasí holinky (gumáky).

Hygiena: vlhčené ubrousky, papírové kapesníky.

Ochranné prostředky: dle potřeb účastníka ochranný krém či repelent.

Osobní doklady: kopii průkazu zdravotní pojišťovny, u které je účastník evidován, průkaz ZP - ZTP – ZTP/P pokud jej účastník vlastní, doklad (průkaz) s fotografií a datem narození či RČ účastníka k prokázání jeho věku při hromadné přepravě.

V případě, že dítě bude na tábor a z tábora odcházet samo musí být tato skutečnost předána od rodičů v písemné formě.

Strava a pití: lahev na pití (obsah minimálně 1 l). Během aktivity je zajištěno jedno hlavní jídlo na den a pitný režim (pitná voda, šťáva, popř. čaj apod.) do vlastních nádob – lahev na pití (obsah minimálně 1 l). Dle potřeb dítěte, zajistěte dopolední a odpolední svačinu. Pro vybrané tábory ešus, kompletní příbor včetně lžíce – vždy poznámka u konkrétního tábora.

Vhodný batoh ! ! !   Všechny věci, které účastníci mají s sebou se musí do tohoto batohu vejít tak, aby šel bez problémů řádně uzavřít ! Velikost a konstrukce batohu musí odpovídat velikosti a zdatnosti účastníka.

Je nutné, aby dítě bylo očkováno proti tetanu a mělo všechna stanovená pravidelná očkování.

 

PODMÍNKOU JE ZVLÁDNUTÍ ZÁKLADNÍ SEBEOBSLUHY.

 

Změna vyhrazena.     Tábor je realizován při minimální účasti 6-ti osob.

         

   Předběžné přihlášení:

            z našich webových stránek: www.rozarka.eu

na e-mailovou adresu: tabory.cz@seznam.cz

poštou odesláním předběžné přihlášky na adresu:

RC ROZÁRKA, Průběžná 2503/38, 370 04 České Budějovice 3, ČR

Platby na číslo účtu vedeného u Fio banky č. 2300349916/2010

 

Na základě předběžného přihlášení obdrží všichni zájemci na e-mail (případně poštou) závaznou přihlášku s pokyny.

 

-----------------------------------------------------------------

PODZIMNÍ  PRÁZDNINY

BABÍ LÉTO                                              termín                    29.10. - 01.11.

Pobyt dětí a mládeže je organizován obdobně jako na příměstských táborech. Je určen pro děti a mládež, které mají kladný vztah ke zvířatům a k přírodě vůbec. Pro účastníky je připraven program v zookoutku „RAJSKÁ ZAHRADA“ v Českých Budějovicích v zahrádkářské kolonii u Sika. Program dotváří různorodé zájmové, tvořivé, vzdělávací, zábavné a sportovní aktivity, výlety, exkurze atp.

Cena:  400 Kč/den

Změna vyhrazena.

ZIMNÍ  PRÁZDNINY

SNĚHULKA                                           termín                   19.12. - 22.12.

Pobyt dětí a mládeže je organizován obdobně jako na příměstských táborech. Je určen pro děti a mládež, které mají kladný vztah ke zvířatům a k přírodě vůbec. Pro účastníky je připraven převážně turistický program, který dotváří různorodé zájmové, tvořivé, vzdělávací, zábavné a sportovní aktivity, výlety, exkurze atp. s ohledem na počasí. Popřípadě v JK stáj Šárka Bečelov v krásném prostředí píseckých hor na protivínsku. Zážitkový program tvoří pobyt u koní a zimní radovánky, soutěže, výlety a výpravy. JK stáj Šárka je v lokalitě s krásným okolím vhodným pro zimní turistiku, rekreační i sportovní vyžití.

Cena:                          400 Kč/den                                                                            Změna vyhrazena.

JARNÍ PRÁZDNINY

PRVOSENKY                                           termín                    22.02. - 26.02.

Příměstský tábor je realizován v období jarních prázdnin. Pro účastníky je připraven program ve „Stáji Šárka“ v Protivíně. Aktivity jsou přizpůsobeny schopnostem jednotlivců a jsou vhodné i pro úplné začátečníky. Program dotváří tematicky zaměřené hry, soutěže, sportovní hry, výlety, exkurze apod. V případě vhodných sněhových podmínek bude program zaměřen i na zimní rekreační sporty.

Cena:                        2 000 Kč                   500 Kč/den                                                Změna vyhrazena.

LETNÍ  PRÁZDNINY

JURÁŠEK                                                 termín                     18.04. - 22.04.  

Přes teorii, seznámení s koněm až po krmení, čištění, sedlání a ježdění na koni pod vedením cvičitele. Hry a soutěže, cvičení na koni – voltiž, seznámení s dalšími zvířaty ve Stáji Šárka Bečelov v krásném prostředí píseckých hor. Zde je pro děti připraven každodenní program jízdy na koni. Aktivity jsou přizpůsobeny schopnostem jednotlivců a jsou vhodné i pro úplné začátečníky. Sraz a rozchod před hlavním vchodem OC MERCURY. Podrobné instrukce dle jízdního řádu nejpozději den před zahájením.

Cena:                        1 990 Kč                   400 Kč/den                                                Změna vyhrazena.

PRÁZDNINY SE ZVÍŘATY                           termín                 29.07. - 02.08.  volná 4 místa

Tábor je určen pro děti, které mají kladný vztah ke zvířatům, přály by si doma zvíře mít, avšak z různých důvodů ho doma mít nemohou a mají zájem o jejich chov a využití. Pro děti je připraven program, který je zaměřen především na poznávání různých chovů různých zvířat a na činnost, kontakt a péči o zvířata. Účastníci se zábavnou formou učí, pod vedením odborného pracovníka, pečovat o zvířata a správnému přístupu ke zvířatům i svému okolí. Program dotváří tematicky zaměřené hry, soutěže, sportovní hry, výlety, exkurze apod. Program dotváří tematicky zaměřené hry, kvízy, soutěže, sportovní hry, výlety, návštěvy a exkurze na místa tematicky se vztahující k oblasti života zvířat a lidí apod.

Dle konkrétní nabídky a situace mohou děti navštívit např. Ranč ROMANCE v Chotýčanech, Zemský hřebčinec Písek s. p., ZOOkoutek POHODÁŘI VSKH v ČB, Borovanský mlýn s malou farmou, Oboru Nový Dvůr v Hluboké u Borovan, Malou farmu DONEY GAL v Pořežanech Marie a Václava Bočkových včetně muzea historických vozidel v místě, Přírodovědné muzeum Semenec v Týně nad Vltavou včetně Městského muzea, stáj JK Šárka v Bečelově u Protivína, statek Výštice „Ranč Země Nezemě„ v Chlumci nedaleko Olešníku aj.

Cena:                        1 790 Kč                   400 Kč/den                                                Změna vyhrazena.

LÉTO S POHODÁŘI     "Lesní moudrost"        termín         29.07. - 02.08.

Tábor je určen pro děti a mládež, které mají kladný vztah k přírodě, zvířatům a trempinku. Děti se učí tábornickým dovednostem, jak se chovat a jak přežít v přírodě. Cílem je vytvářet a posilovat pozitivní vztah dětí k přírodě, svému okolí a především ke zvířatům. Program bude zpestřen různými tvořivými, vzdělávacími a sportovními aktivitami a soutěžemi,výlety a exkurzemi ....

Cena:                        1 790 Kč                   400 Kč/den                                                Změna vyhrazena.

GARDEN PRÁZDNINOVÁ ŠKOLKA                termín         25.07. - 29.07.   obsazeno

Tábor je určen pro děti nižšího věku od 5 do 8 let (obdoba "lesní školky"). Podmínkou je zvládnutí základní sebeobsluhy. Děti pobývají na zážitkové zahradě České Budějovice 3 Pražské předměstí Husova kolonie nedaleko zastávek MHD "Strakonická obchodní zóna". Program pro děti je přizpůsoben jejich věku (vycházky do okolí, návštěvy pamětihodností a zajímavostí Českobudějovicka, zookoutku, pohybové a motivační hry, kreativní tvoření, výlety apod.).

Cena:                        1 790 Kč                   400 Kč/den                                                Změna vyhrazena.

Prázdninový týden s králem aneb život za vlády krále Přemysla Otakara II.

        termín       NEVYHLÁŠENO

Tábor je určen pro děti ve věku 6-11 let. Program pro děti je přizpůsoben jejich věku. Dopolední tvoření v prostorách herny (tvorba pestrých výrobků, při používání různých výtvarných a pracovních technik a pomůcek, vztahujících se k historii kolem krále Přemysla Otakara LL a města České Budějovice), odpolední řádění na čerstvém vzduchu kolem Malého jezu (sportovní aktivity, různá cvičení, hry, výtvarné činnosti, které nelze praktikovat v herně, odpočinek, prohlídka historického jádra města a ukázka původní hranice starého města, návštěva dílny papírového platnéřství v Borovanech apod.).

Cena:                        1 990 Kč                   400 Kč/den                                                Změna vyhrazena.

MAXÍK    

        termín    22.7. - 26.7.

Tábor je určen pro děti nižšího předškolního věku a mladšího školního věku. Podmínkou je zvládnutí základní sebeobsluhy. Program pro děti je přizpůsoben jejich věku. Aktivity jsou zaměřeny na rozvoj řečových a percepčně - motorických dovedností a rozvoj pozornosti, na prevenci vzniku specifických poruch učení formou her pod vedením speciálního pedagoga. Dopolední tvoření v prostorách herny, odpolední řádění na „čerstvém“ vzduchu kolem Malého jezu (vycházky do okolí, návštěvy pamětihodností a zajímavostí Českobudějovicka, pohybové a motivační hry, kreativní tvoření apod.).

Cena:                         1 800 Kč                   400 Kč/den                                                Změna vyhrazena.

PODZIMNÍ  PRÁZDNINY

S ROZÁRKOU NA RANČI                    termín        26.10. - 28.10.

Pobyt dětí a mládeže je organizován obdobně jako na příměstských táborech. Je určen pro děti a mládež, které mají kladný vztah ke zvířatům a k přírodě vůbec. Pro účastníky je připraven program na malé famě a stáji Šárka v Bečelově u Protivína (www.stajprotivin.cz), v zookoutku „RAJSKÁ ZAHRADA“ v České Budějovice 3 Pražské předměstí Husova koloniev a na „RANČI ROMANCE“ v Chotýčanech. Účastníci se zábavnou formou učí, pod vedením odborného pracovníka, pečovat o zvířata a správnému přístupu ke zvířatům i svému okolí. Program dotváří různorodé zájmové, tvořivé, vzdělávací, zábavné a sportovní aktivity, výlety, exkurze atp.

Cena:                                     400 Kč/den                                                                        Změna vyhrazena.

ZIMNÍ  PRÁZDNINY

SNĚHULKA                                              termín        21.12. - 23.12.

Pobyt dětí a mládeže je organizován obdobně jako na příměstských táborech. Je určen pro děti a mládež, které mají kladný vztah ke zvířatům a k přírodě vůbec. Pro účastníky je připraven převážně turistický program, který dotváří různorodé zájmové, tvořivé, vzdělávací, zábavné a sportovní aktivity, výlety, exkurze atp. s ohledem na počasí. Popřípadě v JK stáj Šárka Bečelov v krásném prostředí píseckých hor na protivínsku. Zážitkový program tvoří pobyt u koní a zimní radovánky, soutěže, výlety a výpravy. JK stáj Šárka je v lokalitě s krásným okolím vhodným pro zimní turistiku, rekreační i sportovní vyžití.

Cena:                          650 Kč/den                                                                            Změna vyhrazena.

SPOLEČNÝ KROK NA NOVÝ ROK        termín     27.12.  - 03.01.

Netradiční vánočně silvestrovský pobyt spojený s turistikou v podhůří Jizerských hor.

Cena:                         5 200 Kč                                                                                         Změna vyhrazena.