ZOOTERAPIE - ANIMOTERAPIE - ZOOREHABILITACE

AKTIVITY A TERAPIE S ASISTENCÍ ZVÍŘAT

 

POZITIVNÍ AŽ LÉČEBNÉ PŮSOBENÍ ZVÍŘETE (KOTERAPEUTA) NA ČLOVĚKA.

 

SPECIÁLNÍ FORMA FYZIOTERAPIE, SOCIOTERAPIE A PSYCHOTERAPIE PROSTŘEDNICTVÍM KONTAKTU SE ZVÍŘETEM (KOTERAPEUTEM).

 

"Sama zooterapie má pro člověka pozitivní vliv na sociální oblast – zlepšení a trénink komunikace, rozvoj psychiky – koncentrace, motivace, naladění, ovlivnění chování a celkové zklidněním při práci se zvířaty, osobní a sociální dovednosti – spoluvytváření hodnotového systému, trénink paměti, posílení sebevědomí i smysluplné využití volného času."

  • zvíře (koterapeut) přináší radost, zprostředkuje komunikaci se zbytkem světa a rozveselí ve smutných chvílích, může pomoci od fyzických bolestí, rozcvičit ztuhlé svalstvo
  • zooterapie podporuje a zlepšuje fyzické, sociální, emociální a kognitivní funkce (zlepšení paměti, motoriky, komunikace nebo zmírnění stresu)
  • zooterapie přispívá ke zlepšení kvality života, zdravotního a psychosociálního stavu, sociální integraci

 

MOTIVACE – STIMULACE – VZDĚLÁVÁNÍ

Zooterapie využívá přirozeného pozitivního působení kontaktu se zvířetem na psychickou, sociální a výchovnou oblast člověka i zlepšení zdravotního stavu. Tak i k relaxaci, terapii, výchově, vzdělávání aj. K tomu využívá:

  • teoretickou průpravu - povídání o zvířatech a jejich chovu
  • praktickou průpravu -  péči o zvířata
  • kontakt, přímou práci a hry se zvířaty
  • formou hry získávání vědomostí a dovedností
  • aktivity a hry směřující k uvolnění a odreagování, rozvoji vyjadřovacích schopností, podpoře sociální výchovy

 

Animoterapie / zooterapie / zoorehabilitace - použití zvířat k fyzické, psychosomatické, psychické a sociální pohodě. Aktivity se zvířaty vedoucí k podpoře integrace handicapovaných lidí do společnosti, ke kompenzaci postižení lidí fyzicky, mentálně nebo sociálně handikepovaných.

Animoterapie / zooterapie / zoorehabilitace - speciální terapie prostřednictvím zvířete - kontakt - motivace - stimulace, která využívá pozitivní působení kontaktu se zvířetem k terapii pro zlepšení zdravotního a psychosociálního stavu, relaxaci, výchově, vzdělávání apod.

----------------------------------------------------------------

ZOOTERAPIE - ANIMOTERAPIE - ZOOREHABILITACE

AKTIVITY A TERAPIE S ASISTENCÍ ZVÍŘAT

 

STIMULAČNÍ, TERAPEUTICKÉ, VZDĚLÁVACÍ A OSVĚTOVÉ PROGRAMY

„ZVÍŘATA NA CESTÁCH“

Zoorehabilitace – animoterapie – zooterapie -  je realizována celoročně po celé České republice
Stimulační a vzdělávací program určený především pro mateřské a základní školy, speciální školy, dětské domovy, ústavy, sdružující organizace, domovy seniorů, nemocnice, aj.

Teoretická průprava, povídání o zvířatech, péče o ně, kontakt, přímá práce a hry se zvířaty, hlazení, krmení zvířat.

Zvířata, se kterými účastníci přijdou do kontaktu, jsou v pravidelné veterinární péči, vybrána a vedena odborným pracovníkem. Individuálně dle domluvy.

„MÁME RÁDI ZVÍŘATA“

Zoorehabilitace – animoterapie – zooterapie. Stimulační a vzdělávací program
„ZOOKOUTKU RAJSKÁ ZAHRADA“ na zahradě organizace POHODÁŘI VSKH České Budějovice, určený především pro mateřské a základní školy, speciální školy, dětské domovy, ústavy, sdružující organizace, domovy seniorů a širokou veřejnost. Teoretická průprava, povídání
o zví
řatech, péče o ně, kontakt, přímá práce a hry se zvířaty, hlazení, krmení zvířat.

Zvířata, se kterými účastníci přijdou do kontaktu, jsou v pravidelné veterinární péči, vybrána a vedena odborným pracovníkem. Individuálně dle domluvy.

CENÍK

 

vzdělávací semináře a programy 60 – 90 minut s asistencí koterapeutů (zvířat)

skupina

individuální terapie 1 osoba

200 Kč/osoba (minimálně však 2 000 Kč) + cestovné / náklady na dopravu + ubytování

 

vzdělávací semináře a programy 60 minut bez asistence koterapeutů (zvířat)

skupina

individuální terapie 1 osoba

200 Kč/osoba (minimálně však 2 000 Kč) + cestovné / náklady na dopravu + ubytování

VETERINÁRNÍ PÉČI ZAJIŠŤUJE MVDr. VLADIMÍR VAVŘÍN

https://www.veterinavavrin.cz/

ZAJIŠŤOVÁNÍ ODBORNÝCH PRAXÍ