AKTIVITY

Aktivity, pokud není uvedeno jinak, jsou určeny široké veřejnosti, organizovaným i neorganizovaným jednotlivcům i skupinám bez ohledu na věk. Vybrané aktivity jsou přizpůsobeny osobám se znevýhodněním (handicapem).

Na vodácké aktivity je nutná rezervace.

 

Aktivity jsou průběžně aktualizovány a doplňovány.

 

 

         ZMĚNA VYHRAZENA.

AKTIVITY:

 • dětský oddíl ROZÁRKA
 • víkendové a prázdninové aktivity
 • zájmové, vzdělávací a sportovní
 • tvořivé - výtvarné, kreativní, modelářské ...
 • hudební a rytmické
 • pohybové a taneční
 • relaxační, rekondiční a terapeutické aktivity
 • animoterapie - zooterapie zoorehabilitace - Aktivity a Terapie s Asistencí Zvířat
 • klub ROZÁRKA - schůzky pro rodiny, pro rodiny s osobou se znevýhodněním (cvičení a tvoření rodičů s dětmi, přednášky a kavárnička)
 • výlety pro rodiny s dětmi, pro rodiny s osobou se znevýhodněním
 • relaxační, rekondiční a rekreační pobyty pro rodiny s dětmi, pro rodiny s osobou se znevýhodněním
 • prázdninové tábory příměstské i pobytové, puťáky
 • společenské, kulturní, sportovní a jednorázové akce pro organizované i neorganizované jednotlivce, skupiny, rodiny a širokou veřejnost bez rozdílu věku či znevýhodnění
 • rodinné a sociální poradenství
 • společenská etiketa
 • aktivity a poradenství v oblasti zaměstnávání

Dotazy zodpovíme na rozarka.rc@seznam.cz

-----------------------------------------------------