CENA GRATIAS TIBI

NĚKTERÉ Z NAŠICH PROJEKTŮ BYLY NOMINOVÁNY NA CENU GRATIAS TIBI

pravidelně se do této akce zapojujeme

 

https://www.gratiastibi.cz/cs/o-cene

 

Cena za občanskou aktivitu mladých lidí, kteří pozitivně ovlivňují život ve společnosti vyhlašovaná od roku 2014 organizací Člověk v tísni o.p.s.

Cena Gratias Tibi oceňuje mladé lidi, kteří se zapojují do dění okolo nás a nejrůznějšími aktivitami mění věci k lepšímu. Již od roku 2014 tímto oceněním dáváme mladým lidem najevo, že si jejich činů vážíme. Latinská slova Gratias Tibi, která tvoří název ceny, symbolicky říkají všem soutěžícím Děkuji Tobě.

Mladí lidé organizovali charitativní sbírky, pomáhali seniorům, oživovali veřejný prostor nebo upozorňovali osvětovou kampaní na závažné onemocnění. Načerpejte inspiraci z nominovanýchvítězných projektů. Navštivte fotogalerii ze slavnostního předávání cen, které již tradičně moderuje Ester Janečková a kterého se každoročně účastní významné osobnosti veřejného života: Soňa Červená, Miluška Havlůjová, Martha Issová, Jiří Navrátil, František Skála, Mikuláš Bek, Helena Třeštíková, Jiří Bartoška, David Koller, Marie Chalupová, Miloslav Moravec, Aneta Langerová, Jan Hřebejk, Jitka Schneiderová, Zuzana Hejnová, Jan Hrušínský, Zuzana Stivínová, Jan Unger, Eliška Podzimková a další.

Od roku 2017 je vedle hlavních Cen Gratias Tibi a Zvláštního uznání Člověka v tísni udělována také Cena České televize. O vítězi této ceny rozhodují diváci v on-line hlasování. V roce 2017 byla udělena i Cena O2 za vstřícnou a bezpečnou komunitu.

V roce 2018 byla udělena Cena Nadace O2 za přínos ve vzdělávání a to konkrétně za aktivity, které napomáhají rozvoji netradičních forem a oblastí vzdělávání.

 

„Vítězem této ceny se každý den stávají všichni, kterým není lhostejný svět okolo nás.“

Josef Porsch, finalista Ceny Gratias Tibi 2016

 

https://www.clovekvtisni.cz/

https://www.jsns.cz/