PRÁZDNINOVÉ TÁBORY, EDUKAČNÍ KEMPY

 

VŠEOBECNÉ  POKYNY  PRO  ÚČASTNÍKY TÁBORŮ

 

Rodinné centrum ROZÁRKA IČ: 22733027, se sídlem Průběžná 2503/38 České Budějovice PSČ 370 04 (dále jen „pořadatel“), vydává tyto všeobecné podmínky vztahující se na dětské tábory, puťáky a pobyty organizované pořadatelem (dále jen „Všeobecné podmínky“ a „tábor“). Tyto Všeobecné podmínky upravují vztah mezi pořadatelem a zákonným zástupcem přihlašovaného dítěte (dále jen „zákazník“), který vzniká vyplněním a odesláním předběžné přihlášky na tábor přístupné z www.rozarka.eu a následným potvrzením o přijetí a akceptaci této přihlášky ze strany pořadatele. Tyto Všeobecné podmínky dále stanoví konkrétní pravidla účasti na táboře.

Odesláním předběžné přihlášky zákazník potvrzuje, že je zákonným zástupcem přihlašovaného dítěte (dále jen „účastník“).

Odesláním přihlášky zákazník potvrzuje, že se seznámil s těmito Všeobecnými podmínkami a že s nimi vyslovuje souhlas a zároveň se zavazuje, že se těmito Všeobecnými podmínkami bude řídit.

Odesláním přihlášky zákazník dále potvrzuje, že s těmito Všeobecnými podmínkami seznámil v přiměřeném rozsahu i účastníka (přihlašované dítě).

 

V případě, že se dítě objednaného tábora nezúčastní (např. z důvodu nemoci apod.) nebo budete chtít změnit termín tábora, dejte nám včas vědět.

Pokud vybraný tábor nebude otevřen z důvodu nenaplnění požadované minimální kapacity či z jiných důvodů ze strany realizátora, je nabídnuta možnost účasti na jiném táboře, pokud je realizován nebo vrácení zaplaceného poplatku za tento tábor v plné výši.

Při nástupu je nutno odevzdat kompletně vyplněné a podepsané prohlášení zákonných zástupců dítěte a kopii karty zdravotní pojišťovny, u které je účastník evidován.

Placení příměstského tábora je možné do 18.06. konkrétního kalendářního roku nebo nejpozději 14 dní před jeho zahájením. Cena je uvedena na závazné přihlášce v přehledu termínů. Úhradu tábora je nutné provést na účet organizace vedeného u Fio banky č. 2300349916/2010, variabilní symbol = datum narození účastníka (dítěte) ve tvaru DDMMRRRR.

Stornopodmínky:

V případě odhlášení dítěte před nástupem na tábor účtuje organizace 500,- Kč z celkové ceny tábora.

Za každý odhlášený den po nástupu dítěte na tábor účtuje organizace storno ve výši 20% z ceny za den.

Je nutné, aby dítě bylo očkováno proti tetanu.

Zvířata, se kterými děti přijdou do styku, jsou v pravidelné veterinární péči a jsou vybrána a vedena odborným pracovníkem.

Za případné škody, které dítě způsobí, bude organizace požadovat náhradu.

Informace a přihlášky prostřednictvím e-mailu: rozarka.rc@seznam.cz

 

Předběžné přihlášení:

z našich webových stránek: www.rozarka.eu

na e-mailovou adresu: rozarka.rc@seznam.cz

Platby na číslo účtu vedeného u Fio banky č. 2300349916/2010

 

Na základě předběžného přihlášení obdrží všichni zájemci na e-mail závaznou přihlášku s pokyny.

 

Změna vyhrazena.                   Tábor je realizován při minimální účasti 6-ti osob.

 

PODROBNÉ  POKYNY  U  JEDNOTLIVÝCH  TÁBORŮ 

 

PRÁZDNINOVÉ TÁBORY

VŠEOBECNÉ  POKYNY  PRO  ÚČASTNÍKY  PŘÍMĚSTSKÝCH  TÁBORŮ

 

Příměstský tábor pořádáme formou družiny. Pro děti je připraven bohatý program. Aktivity, kterým se budou děti věnovat, jsou blíže popsány u jednotlivých táborů. Program se průběžně přizpůsobuje dle počasí.

Zahájení příměstských táborů je  před hlavním vchodem OC Merkury České Budějovice nástup dětí je od 8.15 do 8.30 hod., odchod do 16.00 hod., popřípadě v Českých Budějovicích 3 v zahrádkářské kolonii u Sika, sjezd z Nádražní ulice, nedaleko zastávek MHD „Strakonická obchodní zóna“, nástup dětí je od 7.30 do 8.00 hod., odchod do 16.00 hod. nebo Dům Techniky Plzeňská 2311 České Budějovice 3 nástup dětí je od 7.30 do 8.00 hod., odchod do 16.00 hod. Popřípadě kombinace výše uvedených míst i jiné. 

Pokud není uvedeno jinak. Z provozních důvodů a vzhledem k návaznosti dopravy se může stát, že dojde ke změně místa srazu a rozchodu. O této změně budou účastníci informováni minimálně den předem.

V případě, že dítě bude odcházet z tábora samo, chceme tuto skutečnost od rodičů písemně viz. Prohlášení zákonných zástupců dítěte.

V ceně tábora je zahrnuto jedno jídlo denně, pitný režim (pitná voda, šťáva, popř. čaj apod. do vlastních nádob – lahev na pití), vstupné, jízdné a další náklady dle zaměření.

Povinná výbava na příměstský tábor:

Oblečení a obuv: pláštěnka, pokrývku hlavy, vhodná pevná obuv (NE boty Crocs – gumové pantofle apod., NE sandály) a vhodné oblečení (ne šusťákový a reflexní materiál) pro celodenní pobyt v přírodě a mezi zvířaty, s ohledem na aktuální počasí, v případě nepříznivého počasí holinky (gumáky).

Hygiena: vlhčené ubrousky, papírové kapesníky, popřípadě malý ručník.

Ochranné prostředky: dle potřeb účastníka ochranný krém či repelent.

Osobní doklady: kopii průkazu zdravotní pojišťovny, u které je účastník evidován, průkaz ZP - ZTP – ZTP/P pokud jej účastník vlastní, doklad (průkaz) s fotografií a datem narození či RČ účastníka k prokázání jeho věku při hromadné přepravě.

V případě, že dítě bude na tábor a z tábora odcházet samo musí být tato skutečnost předána od rodičů v písemné formě.

Strava a pití: lahev s pitím (obsah minimálně 1 l)

Během aktivity je zajištěno jedno hlavní jídlo na den a pitný režim (pitná voda, šťáva, popř. čaj apod.) do vlastních nádob – lahev na pití (obsah minimálně 1 l). Dle potřeb dítěte, zajistěte dopolední a odpolední svačinu.

Vhodný batoh ! ! !   Všechny věci, které účastníci mají s sebou se musí do tohoto batohu vejít tak, aby šel bez problémů řádně uzavřít ! Velikost a konstrukce batohu musí odpovídat velikosti a zdatnosti účastníka.

Za cennosti včetně mobilů a elektroniky, drahé oblečení a doplňky realizátor nenese žádnou odpovědnost ani neručí. Je na zodpovědnosti zákonných zástupců a účastníků zda si výše uvedené cennosti vezmou s sebou na příměstský tábor.

 

VŠEOBECNÉ  POKYNY  PRO  ÚČASTNÍKY  POBYTOVÝCH  TÁBORŮ  A  PUŤÁKŮ

 

Základní informace – na všech prázdninových akcích je zajištěn zajímavý a pestrý program pro děti pod vedením zkušených vedoucích. Aktivity jsou určeny jak handicapovaným, tak zdravým dětem a mládeži od 6 do 26 let. Prázdninové aktivity jsou v lokalitách s krásným okolím vhodným pro turistiku, rekreační i sportovní vyžití. Zajištění stravy 5x denně (v den nástupu začínáme odpolední svačinou, poslední den tábora končíme také odpolední svačinou) pokud není uvedeno jinak.

V ceně je zahrnuto ubytování, doprava na místo určení z Českých Budějovic, strava a další provozní náklady. Vstupy do kulturních památek nejsou v ceně. Po celou dobu akce je přítomno doprovodné vozidlo.

Povinná výbava na tábor:

Oblečení a obuv: pláštěnka, pokrývku hlavy, vhodná pevná obuv pro turistiku, vhodné oblečení (ne šusťákový a reflexní materiál) pro celodenní pobyt v přírodě a mezi zvířaty s ohledem na proměnlivost počasí a délku pobytového tábora či putovního tábora.

Hygiena: vlhčené ubrousky, papírové kapesníky, toaletní papír, osobní hygienické potřeby včetně ručníku.

Ochranné prostředky: dle potřeb účastníka ochranný krém či repelent.

Doplňky: funkční svítilna, šátek, KPZ, uzlovačka, kapesné, vhodný batoh na jednodenní túry a výlety.

Za cennosti včetně mobilů a elektroniky, drahé oblečení a doplňky  realizátor nenese žádnou odpovědnost ani neručí. Je na zodpovědnosti zákonných zástupců a účastníků zda si výše uvedené cennosti vezmou s sebou na tábor.

Osobní doklady: kopii průkazu zdravotní pojišťovny, u které je účastník evidován, průkaz ZP - ZTP – ZTP/P pokud jej účastník vlastní, doklad (průkaz) s fotografií a datem narození či RČ účastníka popřípadě OP pokud jej účastník vlastní k prokázání jeho věku při hromadné přepravě.

V případě, že dítě bude na tábor a z tábora odcházet samo musí být tato skutečnost předána od rodičů v písemné formě.

Strava a pití: lahev s pitím (obsah minimálně 1 l), kompletní příbor včetně lžíce, ešus, na cestu dle potřeb dítěte, zajistěte svačinu.

Zajištění stravy 5x denně (v den nástupu začínáme odpolední svačinou, poslední den tábora končíme také odpolední svačinou) pokud není uvedeno jinak a pitný režim (pitná voda, šťáva, popř. čaj apod.) do vlastních nádob – lahev na pití (obsah minimálně 1 l)

Vhodný batoh ! ! !   Všechny věci, které účastníci mají s sebou se musí do tohoto batohu vejít tak, aby šel bez problémů řádně uzavřít ! Velikost a konstrukce batohu musí odpovídat velikosti a zdatnosti účastníka.

 

VŠEOBECNÉ  POKYNY  PRO  ÚČASTNÍKY  TÁBORNICKO  VODÁCKÝCH  TÁBORŮ  A  PUŤÁKŮ

 

Hlavní náplní vodáckého tábora je naučit děti základním znalostem ovládání lodí při sjíždění řeky a také některým tábornickým dovednostem. Tyto tábory jsou rozděleny na dvě části:

1. - 2. den se děti seznamují, tvoří posádky, učí se držet pádlo, sednout do lodi, plout na klidné a tekoucí vodě.

3. - 6. den pomalu splouvají řeku na kánoi.

Program dotváří tematické hry, tábornické dovednosti, soutěže, prohlídky měst a památek apod.

Zajištění stravy 3x denně (v den nástupu začínáme večeří, poslední den tábora končíme celodenní svačinou) pokud není uvedeno jinak. Ubytování v kempech ve vlastních stanech s vlastním vybavením.

Každý účastník musí mít vlastní ochrannou přilbu splňující normy pro vodní turistiku, spacák a karimatku, základní vodácké a tábornické vybavení, hygienické potřeby a doplňky, dle potřeb účastníka ochranný krém a repelent, ešus, příbor, lahev na pití (obsah minimálně 1 l), vhodnou obuv a oblečení pro vodní turistiku s ohledem na proměnlivost počasí a délku vodáckého puťáku. Funkční svítilnu, šátek, KPZ, uzlovačku, kapesné, vhodný batoh na jednodenní túry a výlety.

Vhodný batoh ! ! !   Všechny věci, které účastníci mají s sebou se musí do tohoto batohu vejít tak, aby šel bez problémů řádně uzavřít ! Velikost a konstrukce batohu musí odpovídat velikosti a zdatnosti účastníka.

Osobní doklady: kopii průkazu zdravotní pojišťovny, u které je účastník evidován, průkaz ZP - ZTP – ZTP/P pokud jej účastník vlastní, doklad (průkaz) s fotografií a datem narození či RČ účastníka popřípadě OP pokud jej účastník vlastní k prokázání jeho věku při hromadné přepravě.

V případě, že účastník bude na tábor a z tábora odcházet samo musí být tato skutečnost předána od rodičů v písemné formě.

Účastníkům budou zapůjčeny lodě, pádla, plovací vesty, konve PVC. Zahrnuto v ceně tábora. Dále je v ceně tábora zajištěna doprava z Českých Budějovic na první místo tábora. Vstupy do kulturních památek nejsou v ceně. Účastníci jsou pojištěni. Po celou dobu akce je přítomno doprovodné vozidlo.

Za cennosti včetně mobilů a elektroniky, drahé oblečení a doplňky realizátor nenese žádnou odpovědnost ani neručí. Je na zodpovědnosti zákonných zástupců a účastníků zda si výše uvedené cennosti vezmou s sebou na tábor.

Věk účastníků od 10 do 26 let. Všichni účastníci musí být plavci ! ! !

Tábory organizuje tým zkušených pracovníků.

V případě povodní se tábor nekoná a vrací se zaplacené platby za tábor, což se vztahuje i na zálohy. Popřípadě je zajištěn náhradní program popř. změněn termín či splavovaná řeka. Tábor je realizován při minimální účasti 6-ti osob.

Změna vyhrazena - dle stavu vody na řekách se může stát, že dojde ke změně termínu či splavované řeky. Čtrnáct dní před konáním tábora se určí splavovaná řeka. Po té budou podrobné informace předány přihlášeným.

V případě účasti jen v konkrétních jednotlivých dnech vlastní doprava na místo nalodění a vylodění.

 

VŠEOBECNÉ  POKYNY  PRO  ÚČASTNÍKY TÁBORŮ

 

Rodinné centrum ROZÁRKA IČ: 22733027, se sídlem Průběžná 2503/38 České Budějovice PSČ 370 04 (dále jen „pořadatel“), vydává tyto všeobecné podmínky vztahující se na dětské tábory, puťáky a pobyty organizované pořadatelem (dále jen „Všeobecné podmínky“ a „tábor“). Tyto Všeobecné podmínky upravují vztah mezi pořadatelem a zákonným zástupcem přihlašovaného dítěte (dále jen „zákazník“), který vzniká vyplněním a odesláním předběžné přihlášky na tábor přístupné z www.rozarka.eu a následným potvrzením o přijetí a akceptaci této přihlášky ze strany pořadatele. Tyto Všeobecné podmínky dále stanoví konkrétní pravidla účasti na táboře.

Odesláním předběžné přihlášky zákazník potvrzuje, že je zákonným zástupcem přihlašovaného dítěte (dále jen „účastník“).

Odesláním přihlášky zákazník potvrzuje, že se seznámil s těmito Všeobecnými podmínkami a že s nimi vyslovuje souhlas a zároveň se zavazuje, že se těmito Všeobecnými podmínkami bude řídit.

Odesláním přihlášky zákazník dále potvrzuje, že s těmito Všeobecnými podmínkami seznámil v přiměřeném rozsahu i účastníka (přihlašované dítě).

 

 

 

Po zaslání přihlášky s Vaším dítětem počítáme a žádné další vyrozumění neposíláme. V případě, že se dítě objednaného tábora nezúčastní (např. z důvodu nemoci apod.) nebo budete chtít změnit termín tábora, dejte nám včas vědět.

Pokud vybraný tábor nebude otevřen z důvodu nenaplnění požadované minimální kapacity či z jiných důvodů ze strany realizátora, je nabídnuta možnost účasti na jiném táboře, pokud je realizován nebo vrácení zaplaceného poplatku za tento tábor v plné výši.

Při nástupu je nutno odevzdat kompletně vyplněné a podepsané prohlášení zákonných zástupců dítěte a kopii karty zdravotní pojišťovny, u které je účastník evidován.

Placení příměstského tábora je možné do 18.06. konkrétního kalendářního roku nebo nejpozději 14 dní před jeho zahájením. Cena je uvedena na závazné přihlášce v přehledu termínů. Úhradu tábora je nutné provést na účet organizace vedeného u Fio banky č. 2300349916/2010, variabilní symbol = datum narození účastníka (dítěte) ve tvaru DDMMRRRR.

Stornopodmínky:

V případě odhlášení dítěte před nástupem na tábor účtuje organizace 500,- Kč z celkové ceny tábora.

Za každý odhlášený den po nástupu dítěte na tábor účtuje organizace storno ve výši 20% z ceny za den.

Je nutné, aby dítě bylo očkováno proti tetanu.

Zvířata, se kterými děti přijdou do styku, jsou v pravidelné veterinární péči a jsou vybrána a vedena odborným pracovníkem.

Za případné škody, které dítě způsobí, bude organizace požadovat náhradu.

Informace a přihlášky prostřednictvím e-mailu: rozarka.rc@seznam.cz

 

Předběžné přihlášení:

z našich webových stránek: www.rozarka.eu

na e-mailovou adresu: rozarka.rc@seznam.cz

Platby na číslo účtu vedeného u Fio banky č. 2300349916/2010

 

Na základě předběžného přihlášení obdrží všichni zájemci na e-mail závaznou přihlášku s pokyny.

 

Změna vyhrazena.                   Tábor je realizován při minimální účasti 6-ti osob.

 

PODROBNÉ  POKYNY  U  JEDNOTLIVÝCH  TÁBORŮ