ODBORNOST, GARANCE A SPOLUPRÁCE

    odborná spolupráce

NRZP Národní rada zdravotně postižených

Síť mateřských center

ČRDM Česká rada dětí a mládeže

POHODÁŘI VSKH

ASOCIACE ZOOTERAPIE o.p.s.

EkoCentrum ARISTOTELÉS o.p.s.

Kamarádi otevřených srdcí výcvikové canisterapeutické centrum

DUHOVÝ MOST Informační Společenské Kulturně Vzdělávací Centrum o.p.s.

RPSS Rozvojový plán sociálních služeb

Český svaz včelařů o.s.

Český zahrádkářský svaz z.s.

RADAMBUK Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje

ANITERA o.p.s. animoterapeutické sdružení 

Hafík, o.s. výcvikové canisterapeutické sdružení

Podané ruce o.s. výcvikové canisterapeutické sdružení

ČHS Česká hiporehabilitační společnost

Dítě a kůň o.s.

 

  • odbornost služeb je zajištěna spoluprácí s lékaři, fyzioterapeuty a odbornými pracovníky a radami animoterapie/zooterapie a odbornými radami služeb
  • praktické pracoviště Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích