ODBORNOST, GARANCE A SPOLUPRÁCE

odbornost služeb je zajištěna spoluprácí s lékaři, fyzioterapeuty a odbornými pracovníky a radami animoterapie/zooterapie a odbornými radami služeb praktické pracoviště Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

odborná spolupráce

NRZP Národní rada osob se zdravotním postižením

Síť pro rodinu z.s. (Síť mateřských center)

ČRDM Česká rada dětí a mládeže

POHODÁŘI VSKH

ASOCIACE ZOOTERAPIE o.p.s.

EkoCentrum ARISTOTELÉS o.p.s.

Kamarádi otevřených srdcí ČB výcvikové canisterapeutické centrum

DUHOVÝ MOST Informační Společenské Kulturně Vzdělávací Centrum o.p.s.

RPSS Rozvojový plán sociálních služeb

Český svaz včelařů z.s.

Český zahrádkářský svaz z.s.

ANITERA o.p.s. animoterapeutické sdružení 

Hafík, o.s. výcvikové canisterapeutické sdružení

ČHS Česká hiporehabilitační společnost

Dítě a kůň o.s.

 

  • odbornost služeb je zajištěna spoluprácí s lékaři, fyzioterapeuty a odbornými pracovníky a radami animoterapie/zooterapie a odbornými radami služeb
  • praktické pracoviště Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

jmenovitě

Michal Vaniš ČB zooterapeut, zkušební komisař zooterapie, sociální a pedagogický pracovník

rodina Bočkova z Pořežan chovatelé

Simona Bočková zooterapeut, edukace, animátor VA

Kristýna Hrbková zooterapeut, edukace, animátor VA

Rostislav Boček zooterapeut, sociální a pedagogický pracovník

Bronislav Boček zooterapeut, sociální a pedagogický pracovník

MVDr. Vladimír Vavřín

Václav Šťastný Dolní Bukovsko chovatel exotického ptactva

Mudr. Alexandra Matoušová pediatr

Mudr. Marcela Kalná psychiatr

PhDr. Filip Abramčuk, Ph.D, psycholog a psychoterapeut

Mudr. Jan Tuna praktický lékař

Mudr. Petr Řehoušek ortoped

Bc. Jarmila Harvalíková fyzioterapeut

Mgr. Eva Líbenková speciální pedagog

Romana Bočková zooterapeut, zkušební komisař zooterapie, sociální a pedagogický pracovník

 

a řada dalších…