ZÁJMOVÉ AKTIVITY

AKTIVITY JSOU URČENY ŠIROKÉ VEŘEJNOSTI OD 6 LET DO 26 LET

JSOU PŘIZPŮSOBENY I PRO OSOBY SE ZNEVÝHODNĚNÍM (HANDICAPEM)

PŘIHLAŠOVAT SE LZE KDYKOLIV BĚHEM ROKU.

 

Aktivity probíhají jak venku tak v klubovně v období školního roku. Konají se 2x měsíčně 2 vyučovací hodiny (45 min./1 vyuč. hod.) doplněné o víkendové výpravy a prázdninové aktivity (příměstské, pobytové, vodácké tábory, puťáky apod.). 

                     Cena za pololetí 3 500 Kč                                                                    jednorázová účast 300 Kč/1 návštěva

Není-li uvedeno jinak.

Účastníci se scházÍ a rozcházÍ na zahradě v osadě Husova kolonie, Pražské předměstí České budějovice 3, sjezd z Nádražní ulice cca 500 m od křižovatky Pražská x Nádražní X Strakonická nedaleko zastávek MHD ČB "Strakonická obchodní zóna" cca 1 000 m. Zahrada má bezbariérový přístup s dopomocí.

Popřípadě v klubovně Lannova 117/63, 370 01 České Budějovice.                       Není-li uvedeno jinak.

 

Skupiny jsou vedeny vyškolenými odborníky.

 

Zvířata, se kterými děti přijdou do kontaktu, jsou v pravidelné veterinární péči, vybrána a vedena odborným pracovníkem.

 

Povinná výbava: pláštěnka, lahev s pitím, pevná obuv, vhodné oblečení pro pobyt v přírodě a mezi zvířaty dle aktuálního počasí (ne šusťákový a reflexní materiál). Vlhčené ubrousky, papírové kapesníky. Dle potřeb dítěte a ročního období ochranný krém či repelent.

 

Není-li uvedeno jinak, je minimální počet účastníků k zahájení jednotlivé aktivity 7 osob.

(V případě, že není minimální počet dodržen, nabízíme jiný termín obdobné aktivity).

 

Finanční úhradu proveďte do 30. září v příslušném kalendářním roce, při pozdějším přihlášení do 10 dnů ode dne přihlášení převodním příkazem na účet

Fio banky České Budějovice, č. účtu 2300349916 / 2010 (jako variabilní symbol uveďte jméno dítěte) nebo hotově při nástupu na první schůzku. V případě jednorázové účasti hotově na konkrétní schůzce.

Vrácení příspěvku – v případě dlouhodobé nemoci dítěte (nutno doložit potvrzením od lékaře) se vrací poměrná část snížená o 20%. V ostatních případech se příspěvek nevrací.

POZVÁNKU NA ZAHÁJENÍ NEPOSÍLÁME, V NABÍDCE JSOU UVEDENY TERMÍNY ZAHÁJENÍ

 

Aktivity končí 1. června daného roku není-li uvedeno jinak.

 

! ! ! V DOBĚ PRÁZDNIN A STÁTNÍCH SVÁTKŮ SE SCHŮZKY NEKONAJÍ ! ! !

 

ZMĚNA VYHRAZENA - SLEDUJTE NAŠE STRÁNKY

Změna termínů a míst konání aktivit z technických a provozních důvodů vyhrazena.