vodácké puťáky

Hlavní náplní vodáckého tábora je naučit děti základním znalostem ovládání lodí při sjíždění řeky a také některým tábornickým dovednostem. Tyto tábory jsou rozděleny na dvě části:

1. - 2. den se děti seznamují, tvoří posádky, učí se držet pádlo, sednout do lodi, plout na klidné a tekoucí vodě.

3. - 6. den pomalu splouvají řeku na kánoi.

Program dotváří tematické hry, tábornické dovednosti, soutěže, prohlídky měst a památek apod.

Zajištění stravy 3x denně (v den nástupu začínáme večeří, poslední den tábora končíme celodenní svačinou) pokud není uvedeno jinak. Ubytování v kempech ve vlastních stanech s vlastním vybavením. Každý účastník musí mít vlastní ochrannou přilbu splňující normy pro vodní turistiku, spacák a karimatku, základní vodácké a tábornické vybavení, hygienické potřeby, ešus, příbor, lahev na pití, vhodnou obuv a oblečení pro vodní turistiku s ohledem na proměnlivost počasí Účastníkům budou zapůjčeny lodě, pádla, plovací vesty, konve PVC (alias „lodní kufr“). Zahrnuto v ceně tábora. Dále je v ceně tábora zajištěna doprava z Českých Budějovic na první místo tábora. Vstupy do kulturních památek nejsou v ceně. Účastníci jsou pojištěni. Po celou dobu akce je přítomno doprovodné vozidlo.

Věk účastníků od 10 do 26 let. Všichni účastníci musí být plavci ! ! ! Tábory organizuje tým zkušených pracovníků.

V případě povodní se tábor nekoná a vrací se zaplacené platby za tábor, což se vztahuje i na zálohy. Popřípadě je zajištěn náhradní program popř. změněn termín či splavovaná řeka.        Tábor je realizován při minimální účasti 6-ti osob.

Změna vyhrazena - dle stavu vody na řekách se může stát, že dojde ke změně termínu či splavované řeky. Čtrnáct dní před konáním tábora se určí splavovaná řeka. Po té budou podrobné informace předány přihlášeným.

 

VLTAVA     OHŘE     BEROUNKA     OTAVA     LUŽNICE     SAZAVA     BEČVA     CHRUDIMKA     JIZERA     MORAVA

… a další u nás splavované řeky, vhodné i pro začátečníky

V případě účasti jen v konkrétních jednotlivých dnech vlastní doprava na místo nalodění a vylodění.

 

---------------------------------------------------------------------

ROZÁRKA NA VODĚ                             termín                    20.07. – 26.07.      OBSAZENO

Integrovaný tábornicko vodácký puťák pro zdravé tak i handicapované děti a mládež nabízí účastníkům zajímavé, smysluplné a pozitivní trávení volného času se záměrem probudit u nich zájem o okolní svět, faunu a flóru, vodní turistiku, tábornictví a historii. Je vhodný pro děti od 10 do 17 let. Program viz. výše.                    Předpokládaná splavovaná řeka Otava.

Cena:  3 500 Kč 

Změna vyhrazena.

ŘEKA ZPÍVÁ                                            termín                   24.06. - 26.06.     OBSAZENO

Integrovaný prorodinný vodácký puťák pro handicapované je určen zdravým i handicapovaným jak jednotlivcům a skupinám, tak rodinám, handicapovaným s doprovodem (asistentem).

Nabízí účastníkům zajímavé, smysluplné a pozitivní trávení volného času se záměrem probudit u nich zájem o okolní svět, faunu a flóru, vodní turistiku, tábornictví a historii. Obtížnost sjíždění je přizpůsobena s ohledem na handicap účastníků.

Ubytování v kempech, které jsou vybaveny sociálním zařízením s tekoucí vodou, ve vlastních stanech s vlastním vybavením.

Stravování vlastní – ve vybraných kempech jsou bufety s rychlým občerstvením, restaurace s celodenní nabídkou stravování. Možnost přípravy a úpravy jídla na otevřeném ohni.                      Předpokládaná splavovaná řeka Vltava.

Cena:  3 500 Kč

Změna vyhrazena.