ČINOST

AKTIVITY ORGANIZACE JSOU

PODPŮRNÉ, VZDĚLÁVACÍ, TERAPEUTICKÉ, VÝCHOVNÉ A RELAXAČNÍ

 

PRORODINNÉ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY

PORADENSTVÍ & ZPROSTŘEDKOVÁNÍ NÁVAZNÝCH SLUŽEB

AKTIVITY V OBLASTI ZAMĚSTNÁVÁNÍ

 

VOLNOČASOVÉ & ZÁJMOVÉ & PRÁZDNINOVÉ AKTIVITY

PESTRÁ NABÍDKA KROUŽKŮ:

PŘÍRODOVĚDNÉ & VODÁCKÉ & TÁBORNICKÉ & TURISTICKÉ & SPORTOVNÍ & POHYBOVÉ & RYTMICKÉ & HRY & ZÁBAVA & UMĚLECKÉ & KREARTIVNÍ & VÝTVARNÉ & MODELÁŘSKÉ & JAZYKOVÉ & POČÍTAČOVÉ…

NEPRAVIDELNÉ VÍKENDOVÉ „VÝPRAVY“ NA VODU I DO LESA

PRAVIDELNÉ A NEPRAVIDELNÉ JEDNORÁZOVÉ AKCE PRO ORGANIZOVANÉ I NEORGANIZOVANÉ JEDNOTLIVCE, SKUPINY, ŠIROKOU VEŘEJNOST

PRÁZDNINOVÉ AKTIVITY & PŘÍMĚSTSKÉ A POBYTOVÉ TÁBORY A PUŤÁKY

KULTURNÍ & SPOLEČENSKÉ & SPORTOVNÍ AKCE

 

FEUERSTEINOVA METODA INSTRUMENTÁLNÍHO OBOHACOVÁNÍ PRO DĚTI I DOSPĚLÉ S MGR. EVOU LÍBENKOVOU

 

BIOENERGETICKÁ CVIČENÍ S PHDR. FILIPEM ABRAMČUKEM, PH.D, PSYCHOLOGEM A PSYCHOTERAPEUTEM

 

VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY& OSVĚTA

DOUČOVÁNÍ PRO ŽÁKY ZŠ A SPECIÁLNÍCH ŠKOL & PŘÍPRAVA K MATURITÁM

KURZ ZÁKLADY OVLÁDÁNÍ PC

 

VZDĚLÁVÁNÍ, STIMULAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY, EVVO

 

ZOOTERAPIE & ANIMOTERAPI & ZOOREHABILITACE

AKTIVITY A TERAPIE S ASISTENCÍ ZVÍŘAT (ATAZ)

 

AKTIVITY V ZOOKOUTKU & NA „RANČI ROMANCE“ V CHOTÝČANECH

 

PORADENSTVÍ VE VŠECH OBLASTECH ČINNOSTI ORGANIZACE

 

ZAJIŠŤOVÁNÍ ODBORNÝCH PRAXÍ