ČINOST

AKTIVITY ORGANIZACE JSOU

PODPŮRNÉ, VZDĚLÁVACÍ, TERAPEUTICKÉ, VÝCHOVNÉ A RELAXAČNÍ

 

PRORODINNÉ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY

PORADENSTVÍ & ZPROSTŘEDKOVÁNÍ NÁVAZNÝCH SLUŽEB

AKTIVITY V OBLASTI ZAMĚSTNÁVÁNÍ

 

VOLNOČASOVÉ & ZÁJMOVÉ & PRÁZDNINOVÉ AKTIVITY

ZÁJMOVÉ SKUPINY:

PŘÍRODOVĚDNÉ & VODÁCKÉ & TÁBORNICKÉ & TURISTICKÉ & SPORTOVNÍ & POHYBOVÉ & RYTMICKÉ & HRY & ZÁBAVA & UMĚLECKÉ & KREARTIVNÍ & VÝTVARNÉ & MODELÁŘSKÉ & JAZYKOVÉ & POČÍTAČOVÉ…

NEPRAVIDELNÉ VÍKENDOVÉ „VÝPRAVY“ NA VODU I DO LESA

PRAVIDELNÉ A NEPRAVIDELNÉ JEDNORÁZOVÉ AKCE PRO ORGANIZOVANÉ I NEORGANIZOVANÉ JEDNOTLIVCE, SKUPINY, ŠIROKOU VEŘEJNOST

PRÁZDNINOVÉ AKTIVITY & PŘÍMĚSTSKÉ A POBYTOVÉ TÁBORY A PUŤÁKY

KULTURNÍ & SPOLEČENSKÉ & SPORTOVNÍ AKCE

 

FEUERSTEINOVA METODA INSTRUMENTÁLNÍHO OBOHACOVÁNÍ PRO DĚTI I DOSPĚLÉ

BIOENERGETICKÁ CVIČENÍ

 

VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY& OSVĚTA

 

 

STIMULAČNÍ, TERAPEUTICKÉ, VDĚLÁVACÍ A OSVĚTOVÉ PROGRAMY

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ VÝCHOVA A OSVĚTA

 

ZOOTERAPIE & ANIMOTERAPI & ZOOREHABILITACE

AKTIVITY A TERAPIE S ASISTENCÍ ZVÍŘAT (ATAZ)

 

AKTIVITY V ZOOKOUTKU & NA MALÉ FARMĚ U PILMANOVA RYBNÍKA

 

PORADENSTVÍ VE VŠECH OBLASTECH ČINNOSTI ORGANIZACE

 

ZAJIŠŤOVÁNÍ ODBORNÝCH PRAXÍ