Rodinné centrum ROZÁRKA je 1. rodinným centrem, kde se setkávají rodiny, děti, mládež, rodiny s dětmi s různým znevýhodněním, děti a mládež s různým znevýhodněním.

--------------------------------------------------

PRORODINNÉ A KOMUNITNÍ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM

--------------------------------------------------

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY

A OCHRANY PŘÍRODY PANDA

--------------------------------------------------

 

CENTRUM PRO VOLNÝ ČAS

MIMOŠKOLNÍ ZÁJMOVÉ AKTIVITY

EDUKAČNÍ & OSVĚTOVÉ PROGRAMY &

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA A OSVĚTA

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ AKTIVITY SMĚŘUJÍCÍ K SOCIÁLNÍMU ZAČLEŇOVÁNÍ OSOB

--------------------------------------------------

Děkujeme našim dobrovolníkům a Vám všem, kdo podporujete nebo se podílíte na naší činnosti.

Děkujeme.

--------------------------------------------------

 

GEJZÍR fest

předpokládaný termín

 

7.6. - 8.6. 2024

 

ČESKÉ BUDĚJOVICE

 

ZVEME VÁS NA DVOUDENNÍ AKCI

 

GEJZÍR fest open air

aneb

POHODÁŘI NA TRÁVĚ

 

 

v sobotu rock metal

v neděli folk country bluegrass

doprovodný program

 

informace k festivalu najdete na

www.gejzirfest.cz

 

--------------------------------------------------

Veřejně prospěšná nezisková organizace Rodinné centrum ROZÁRKA otevřené rodinné a komunitní centrum, kde se setkávají nejen rodiny, děti včetně dětí s různým zdravotním či sociálním znevýhodněním (handicapem).

Preventivní, vzdělávací, osvětové, tvořivé a zájmové programy, volnočasové aktivity, zážitková zahrada, prázdninové akce a tábory, předškolní vzdělávání a výchova.

Aktivity a Terapie s Asistencí Zvířat.

Environmentální Vzdělávání, Výchova a Osvěta.

Prorodinné a sociální služby.

PODPORA SOCIÁLNÍ INTEGRACE.

 

Rodinné centrum ROZÁRKA přispívá ke zlepšení kvality života a posílení role rodinného života, podporuje rozvoj komunity, podporuje rovnosti šancí rodin s dítětem se znevýhodněním a monoparentálních rodin, zkvalitnění jejich života a rozvoj osobnosti. Obohacuje děti, mládež, dospělé, rodiny o nové kamarády, vztahy a zkušenosti, nabízí jim prostředí vzájemné důvěry.

Napomáhá rozvoji veřejného života, kultury a zdraví se zaměřením na podporu rodinného a komunitního života, s důrazem na rodiny s dítětem se znevýhodněním a monoparentální rodiny. Podporuje sociální integraci.

Zájmový spolek, který směřuje své aktivity do členské základny i mimo členskou základnu.

SPOLUPRÁCE, ODBORNOST A GARANCE

  • Odbornost služeb je zajištěna spoluprácí s lékaři, fyzioterapeuty a odbornými pracovníky a radami animoterapie/zooterapie a odbornými radami služeb
  • praktické pracoviště Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Klubovna s kanceláří, zážitková zahrada = možnost seberealizace vzdělání a odpočinku.

 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

PROGRAMY a AKTIVITY

dle aktuální nabídky od listopadu do března v klubovně Lidická třída 124/11, 370 86 České Budějovice

budova č.p. 1696 na nádvoří Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj

 

OTEVŘENÁ ZÁŽITKOVÁ ZAHRADA SE ZOOKOUTKEM

dle aktuální nabídky od března do října zahrádkářská kolonie České Budějovice Pražské předměstí osada Husova kolonie

MIMO ČERVENCE a SRPNA v tuto dobu jsou zde realizovány prázdninové tábory 

 

 

Dotazy zodpovíme na rozarka.rc@seznam.cz

-----------------------------------------------------

Akce jsou průběžně aktualizovány a doplňovány.

 

          Změna vyhrazena.

-------------

 

AKCE

 GEJZÍR fest open air České Budějovice www.gejzirfest.cz

ZDRAVÁ PLANETA, ZDRAVÝ ŽIVOT

www.pohodari.com

SÁZÍME BUDOUCNOST www.sazimebudoucnost.cz

UKLIĎME SVĚT, UKLIĎME ČESKO  www.uklidmecesko.cz

STROMY SVOBODY - NEZAPOMÍNEJME NA SVÉ KOŘENY www.stromysvobody.cz

72 hodin - tři dny dobrovolnických aktivit po celé ČR   www.72hodin.cz

Příběhy bezpráví - JSNS.cz    www.jsns.cz/projekty/pribehy-bezpravi

Cena Přístav ČRDM  www.pristav.crdm.cz

Gratias Tibi - JSNS.CZ www.gratiastibi.cz

Cena MOSTY - NRZP  https://nrzp.cz/cena-mosty

MALÁ ENERGETICKÁ AKADEMIE www.energeticka-akademie.cz

TravelFest

Veletrh cestovního ruchu TravelFest v jižních Čechách  www.travelfest.cz

PRÁZDNINOVÉ TÁBORY A PUŤÁKY

ZAMĚSTNANOST

VYUŽÍTÍ NÁSTROJE APZ MPSV Úřad práce České republiky České Budějovice

Podpora osob se znevýhodněním na trhu práce za využití nástroje APZ

MPSV Úřad práce ČR České Budějovice APZ