CENTRUM PRO VOLNÝ ČAS

MIMOŠKOLNÍ ZÁJMOVÉ AKTIVITY

EDUKAČNÍ & OSVĚTOVÉ PROGRAMY &

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA A OSVĚTA

--------------------------------------------------

Děkujeme našim dobrovolníkům a Vám všem, kdo se podílíte na bezproblémové zvládnutí mimořádných opatření vyhlášených vládou ČR.

Děkujeme.

--------------------------------------------------

 

GEJZÍR fest

předpokládaný termín

 

17.6. - 18.6. 2022

 

ČESKÉ BUDĚJOVICE

 

ZVEME VÁS NA DVOUDENNÍ AKCI

 

GEJZÍR fest open air

aneb

POHODÁŘI NA TRÁVĚ

 

 

v pátek rock metal

v sobotu folk country

 

doprovodný program

 

 

www.gejzirfest.cz

 

 

         

PROGRAM:

    ROCK METAL

 

 *CARPATHIA * heavy metal Týn nad Vltavou

* KARBON * metal Týn nad Vltavou

* RENTGEN *  rock - metal metal Týn nad Vltavou

IRON MAIDEN * revival Klatovy

* NIGHTWINGS * metal-symphonic ČB

 

doprovodný program

 

 FOLK COUNTRY

 

* ŽELIBOYS - Želiborů a přátelé *

* PATROLA

WEEKEND *

* JEN TAK TAK *

* DRC *
PERGAMEN 

 

doprovodný program pro děti

 

Areál zahrádkářské kolonie České Budějovice Pražské předměstí nedaleko křižovatky cca 500 m Pražská x Nádražní x Strakonická sjezd z Nádražní ul. Loc: 48°59'23.434"N, 14°28'42.532"E

 

 

KDE České Budějovice Pražské předměstí

VSTUPNÉ

dobrovolné "vstupné", je řešeno i formou zakoupení výrobků klientů nestátních neziskových organizací

případný výtěžek akce je věnován na charitativní účely činnosti nestátní neziskové organizace

 

muzika pro všechny v pátek rock metal,  v sobotu folk country, zábava, zážitkové atrakce ...

Komerční občerstvení na místě. 

POZOR! parkování v místě akce není možné, možno využít oficiální přilehlá parkoviště - např.ul.Jírovcova, popřípadě obchodní zóna Strakonická či Retail Park Okružní.

 

 Aktualizované informace k festivalu najdete na 

GEJZIRFEST.cz

 

ZMĚNA VYHRAZENA

 

Veřejně prospěšná nezisková organizace POHODÁŘI VSKH volnočasové a kulturní centrum

preventivní, vzdělávací a zážitkové programy, zookoutek, volnočasová zahrada, pobyty v přírodě, puťáky na vodě ...

------------------------------


Více zde: https://web.archive.org/web/20181201230821/https://pohodaricom.webnode.cz/

ÚČASTNÍCI FESTIVALU SE ŘÍDÍ A DODRŽUJÍ NAŘÍZENÍ, PRAVIDLA, MIMOŘÁDNÁ A OCHRANNÁ OPATŘENÍ, VYHLÁŠENÁ VLÁDOU ČR.

 --------------------------

--------------------------------------------------

Veřejně prospěšná nezisková organizace Rodinné centrum ROZÁRKA otevřené rodinné a komunitní centrum, kde se setkávají nejen rodiny, děti včetně dětí s různým zdravotním či sociálním znevýhodněním (handicapem).

Preventivní, vzdělávací, osvětové, tvořivé a zájmové programy, volnočasové aktivity, zážitková zahrada, prázdninové akce a tábory, předškolní vzdělávání a výchova.

Aktivity a Terapie s Asistencí Zvířat.

Environmentální Vzdělávání, Výchova a Osvěta.

Prorodinné a sociální služby.

PODPORA SOCIÁLNÍ INTEGRACE.

 

Rodinné centrum ROZÁRKA přispívá ke zlepšení kvality života a posílení role rodinného života, podporuje rozvoj komunity, podporuje rovnosti šancí rodin s dítětem se znevýhodněním a monoparentálních rodin, zkvalitnění jejich života a rozvoj osobnosti. Obohacuje děti, mládež, dospělé, rodiny o nové kamarády, vztahy a zkušenosti, nabízí jim prostředí vzájemné důvěry.

Napomáhá rozvoji veřejného života, kultury a zdraví se zaměřením na podporu rodinného a komunitního života, s důrazem na rodiny s dítětem se znevýhodněním a monoparentální rodiny. Podporuje sociální integraci.

Zájmový spolek, který směřuje své aktivity do členské základny i mimo členskou základnu.

SPOLUPRÁCE, ODBORNOST A GARANCE

  • dbornost služeb je zajištěna spoluprácí s lékaři, fyzioterapeuty a odbornými pracovníky a radami animoterapie/zooterapie a odbornými radami služeb
  • praktické pracoviště Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Klubovna s kanceláří, zážitková zahrada = možnost seberealizace vzdělání a odpočinku.

 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

PROGRAMY a AKTIVITY

dle aktuální nabídky od listopadu do března v klubovně Lidická třída 124/11, 370 86 České Budějovice

budova č.p. 1696 na nádvoří Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj

 

OTEVŘENÁ ZÁŽITKOVÁ ZAHRADA SE ZOOKOUTKEM

dle aktuální nabídky od března do října zahrádkářská kolonie České Budějovice Pražské předměstí osada Husova kolonie

MIMO ČERVENCE a SRPNA v tuto dobu jsou zde realizovány prázdninové tábory 

 

 

Dotazy zodpovíme na rozarka.rc@seznam.cz

-----------------------------------------------------

Akce jsou průběžně aktualizovány a doplňovány.

 

          Změna vyhrazena.

-------------

 

AKCE

 GEJZÍR fest open air České Budějovice www.gejzirfest.cz

ZDRAVÁ PLANETA, ZDRAVÝ ŽIVOT

www.pohodari.com

SÁZÍME BUDOUCNOST www.sazimebudoucnost.cz

UKLIĎME SVĚT, UKLIĎME ČESKO  www.uklidmecesko.cz

STROMY SVOBODY - NEZAPOMÍNEJME NA SVÉ KOŘENY www.stromysvobody.cz

72 hodin - tři dny dobrovolnických aktivit po celé ČR   www.72hodin.cz

Příběhy bezpráví - JSNS.cz    www.jsns.cz/projekty/pribehy-bezpravi

Cena Přístav ČRDM  www.pristav.crdm.cz

Gratias Tibi - JSNS.CZ www.gratiastibi.cz

Cena MOSTY - NRZP  https://nrzp.cz/cena-mosty

MALÁ ENERGETICKÁ AKADEMIE www.energeticka-akademie.cz

TravelFest

Veletrh cestovního ruchu TravelFest v jižních Čechách  www.travelfest.cz

PRÁZDNINOVÉ TÁBORY A PUŤÁKY

ZAMĚSTNANOST

VYUŽÍTÍ NÁSTROJE APZ MPSV Úřad práce České republiky České Budějovice

Podpora osob se znevýhodněním na trhu práce za využití nástroje APZ

MPSV Úřad práce ČR České Budějovice APZ