Děkujeme našim dobrovolníkům a Vám všem, kdo se podílíte na bezproblémové zvládnutí mimořádných opatření vyhlášených MZ a vládou ČR.

Děkujeme.

-----------------------------------------

 

GEJZÍR fest

 

11.6. - 12.6. 2021

 

ČESKÉ BUDĚJOVICE

 

ZVEME VÁS NA DVOUDENNÍ AKCI

 

GEJZÍR fest open air

aneb

POHODÁŘI NA TRÁVĚ

 

 

v pátek rock metal

v sobotu folk country

 

doprovodný program

 

 

www.gejzirfest.cz

 

 

 

         

PROGRAM:

 pátek 11. června 2021     16:00 - 22:00 hod.   ROCK METAL

 

* IRON MAIDEN * revival Klatovy

NIGHTWINGS metal-symphonic ČB

TAROK *      rock Hluboká nad Vltavou

* CARPATHIA * heavy metal Týn nad Vltavou

 

doprovodný program

 

sobota 12. června 2021    11:00 - 22:00 hod.   FOLK COUNTRY

 

WEEKEND *

* SEMTAM a Vojta ZÍCHA *

ŽELIBOYS - Želiborů a přátelé *

* DRC *

* Flow Track *

Honza FRANC a Bezpravidel *

PERGAMEN 

* ŽIVELNÁ POHROMA * hudební seskupení Domova sv. Anežky, o.p.s. Čihovice Týn nad Vltavou

* SPOLEKTIV

 

doprovodný program pro děti

 

Areál zahrádkářské kolonie České Budějovice Pražské předměstí nedaleko křižovatky cca 500 m Pražská x Nádražní x Strakonická sjezd z Nádražní ul. Loc: 48°59'23.434"N, 14°28'42.532"E

 

KDE České Budějovice Pražské předměstí

VSTUPNÉ ZDARMA

dobrovolné "vstupné", je řešeno i formou prodeje výrobků klientů nestátních neziskových organizací

případný výtěžek akce je věnován na charitativní účely činnosti nestátní neziskové organizace

Muzika pro všechny v pátek rock-metal,  v sobotu folkcountry,  zábava, zážitkové atrakce.

Komerční občerstvení na místě.

POZOR! parkování v místě akce není možné, možno využít oficiální přilehlá parkoviště - např.ul.Jírovcova, popřípadě obchodní zóna Strakonická či Retail Park Okružní.

 

Aktualizované informace k festivalu najdete na GEJZIRFEST.cz

 

 

                                              ZMĚNA VYHRAZENA

 

ÚČASTNÍCI FESTIVALU SE ŘÍDÍ A DODRŽUJÍ NAŘÍZENÍ, PRAVIDLA, MIMOŘÁDNÁ A OCHRANNÁ OPATŘENÍ, VYHLÁŠENÁ MINISTERSTVEM ZDRAVOTNICTVÍ A VLÁDOU ČR.

 ---------------------------------------------------------------------

 

--------------------------------------------------

Veřejně prospěšná nezisková organizace Rodinné centrum ROZÁRKA otevřené rodinné a komunitní centrum, kde se setkávají nejen rodiny, děti včetně dětí s různým zdravotním či sociálním znevýhodněním (handicapem).

preventivní, vzdělávací a tvořivé a zájmové programy, volnočasové aktivity, zážitková zahrada, prázdninové akce a tábory.

    PODPORA SOCIÁLNÍ INTEGRACE.

 

Rodinné centrum ROZÁRKA přispívá ke zlepšení kvality života a posílení role rodinného života, podporuje rozvoj komunity, podporuje rovnosti šancí rodin s dítětem se znevýhodněním a monoparentálních rodin, zkvalitnění jejich života a rozvoj osobnosti. Obohacuje děti, mládež, dospělé, rodiny o nové kamarády, vztahy a zkušenosti, nabízí jim prostředí vzájemné důvěry.

Napomáhá rozvoji veřejného života, kultury a zdraví se zaměřením na podporu rodinného a komunitního života, s důrazem na rodiny s dítětem se znevýhodněním a monoparentální rodiny. Podporuje sociální integraci.

Zájmový spolek, který směřuje své aktivity do členské základny i mimo členskou základnu.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Rodinné centrum ROZÁRKA je otevřeným rodinným centrem, kde se setkávají rodiny, děti s různým zdravotním či sociálním handicapem a děti zdravé.

 

"INTEGRACE ZDRAVÝCH A HANDICAPOVANÝCH DĚTÍ, MLÁDEŽE A DOSPĚLÝCH DO SPOLEČNOSTI" 

 

PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVA,  MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY

 

Rodinné centrum ROZÁRKA je veřejně prospěšná společnost.

 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Dětem zdravotně či sociálně handicapovaným, dětem bez handicapu nabízí Rodinné centrum ROZÁRKA vybavenou hernu, klubovnu, zážitkovou zahradu, volnočasové, vzdělávací, zájmové, tvořivé a prázdninové aktivity, zooterapii, rodičům i široké veřejnosti možnost seberealizace vzdělání a odpočinku.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

 

PRORODINNÉ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY & VZDĚLÁVÁNÍ

OBECNÉ PORADENSTVÍ & PORADNA PRÁCE & AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY & SPOLEČENSKÁ HYGIENA

STIMULAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY & PODPOROVANÉ ZAMĚSTNÁVÁNÍ

 

VOLNOČASOVÉ ZÁJMOVÉ A VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY

ZÁŽITKOVÁ ZAHRADA NA PRAŽSKÉM PŘEDMĚSTÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE 3

OTEVŘENÁ HERNA A KLUB ROZÁRKA OKDM LANNOVA 63, ČESKÉ BUDĚJOVICE

 

MIMOŠKOLNÍ ZÁJMOVÉ AKTIVITY

PŘÍRODOVĚDNÉ & VODÁCKÉ & TÁBORNICKÉ & TURISTICKÉ

SPORTOVNÍ & POHYBOVÉ & RYTMICKÉ & HRY & ZÁBAVA

KREARTIVNÍ & VÝTVARNÉ & MODELÁŘSKÉ & JAZYKOVÉ & POČÍTAČOVÉ…

 

DOUČOVÁNÍ PRO ŽÁKY ZŠ A SPECIÁLNÍCH ŠKOL & PŘÍPRAVA K MATURITÁM

ČESKÝ JAZYK A MATEMATIKA & UCELENÉ UČIVO PRO 1. STUPEŇ ZŠ

 

ZOOTERAPIE & ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA A OSVĚTA

AKTIVITY A TERAPIE S ASISTENCÍ ZVÍŘAT (ATAZ)

AKTIVITY V ZOOKOUTKU & NA „RANČI ROMANCE“ V CHOTÝČANECH

VZDĚLÁVÁNÍ, STIMULAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY

OCHRANA PŘÍRODY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

 

SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ ROZVOJ, VEŘEJNÉ KULTURNÍ, SPOLEČENSKÉ A SPORTOVNÍ SLUŽBY

KULTURNÍ & SPOLEČENSKÉ & SPORTOVNÍ AKCE

 

NEPRAVIDELNÉ VÍKENDOVÉ „VÝPRAVY“ NA VODU I DO LESA

VODÁCKÁ ZÁKLADNA „NA SOUŠI“

 

PRAVIDELNÉ A NEPRAVIDELNÉ JEDNORÁZOVÉ AKCE PRO ORGANIZOVANÉ I NEORGANIZOVANÉ JEDNOTLIVCE,  SKUPINY, ŠIROKOU VEŘEJNOST

ROZÁRKA OTEVŘENÝ KLUB DĚTÍ A MLÁDEŽE

MALÁ ENERGETICKÁ AKADEMIE & 72.HODIN RUKU NA TO! & VELKÝ MAŠKARNÍ REJ AJ.

 

PRÁZDNINOVÉ AKTIVITY & PŘÍMĚSTSKÉ A POBYTOVÉ TÁBORY A PUŤÁKY

GARDEN PRÁZDNINOVÁ ŠKOLKA & S KOŇMI & SE ZVÍŘATY & TURISTICKÉ & TÁBORNICKÉ & VODÁCKÉ AJ.

 

REKREAČNÍ & RELAXAČNÍ & REKONDIČNÍ POBYTY

PRO RODINY S DĚTMI & JEDNOTLIVCE & ZDRAVÉ I HANDICAPOVANÉ

 

PORADENSTVÍ V OBLASTECH ČINNOSTI ORGANIZACE

 

ZAJIŠŤOVÁNÍ ODBORNÝCH PRAXÍ

 

DOBROVOLNICTVÍ

 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

VÍCE V NABÍDCE 

 
INFORMACE TÉŽ NA WWW.VSKH.CZ
 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
 

DOPOLEDNÍ PROGRAMY

probíhají od ŘÍJNA do KVĚTNA dle aktuální nabídky v klubovně Lidická třída 124/11, 370 86 České Budějovice

budova č.p. 1696 na nádvoří Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj

AKTIVITY / aktuální nabídka

 

ODPOLEDNÍ PROGRAMY

probíhají od ZÁŘÍ do ČERVNA v klubovně Lidická třída 124/11, 370 86 České Budějovice

budova č.p. 1696 na nádvoří Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj

AKTIVITY / aktuální nabídka

 

OTEVŘENÁ ZÁŽITKOVÁ ZAHRADA SE ZOOKOUTKEM

otevřena od KVĚTNA do ZÁŘÍ zahrádkářská kolonie v Českých Budějovicích na Pražském předměstí osada Husova kolonie

MIMO ČERVENCE a SRPNA v tuto dobu jsou zde realizovány prázdninové tábory 

AKTIVITY / aktuální nabídka

 

 

 

Dotazy zodpovíme na rozarka.rc@seznam.cz

-----------------------------------------------------

DÁLE NABÍZÍME:

 • dětský oddíl ROZÁRKA
 • zájmové, vzdělávací a sportovní kroužky
 • výtvarné, kreativní a modelářské kroužky
 • hudební a rytmické kroužky
 • pohybové a taneční kroužky
 • animoterapii - zooterapii zoorehabilitací - Aktivity a Terapie s Asistencí Zvířat
 • klub ROZÁRKA - schůzky pro rodiny s hendikepovanými i zdravými dětmi (cvičení a tvoření rodičů s dětmi, přednášky a kavárnička)
 • výlety pro rodiny s dětmi, víkendové a prázdninové aktivity
 • relaxační a rekondiční pobyty pro rodiny s dětmi
 • prázdninové tábory příměstské i pobytové, puťáky
 • Feuersteinovu metodu pro děti i dospělé s Mgr. Evou Líbenkovou
 • cvičení Pilates
 • bioenergetická cvičení s PhDr. Filipem Abramčukem, Ph.D, psychologem a psychoterapeutem
 • společenské, kulturní, sportovní a jednorázové akce pro organizované i neorganizované jednotlivce, skupiny, rodiny a širokou veřejnost bez rozdílu věku
 • rodinné a sociální poradenství
 • společenská etiketa
 • aktivity a poradenství v oblasti zaměstnávání

Dotazy zodpovíme na rozarka.rc@seznam.cz

-----------------------------------------------------

SPOLUPRÁCE, ODBORNOST A GARANCE

 • odbornost služeb je zajištěna spoluprácí s lékaři, fyzioterapeuty a odbornými pracovníky a radami animoterapie/zooterapie a odbornými radami služeb
 • praktické pracoviště Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulty,

 

JMENOVITĚ

Michal Vaniš ČB zooterapeut, sociální a pedagogický pracovník

rodina Bočkova a Duškova z Pořežan chovatelé

Rostislav Boček zooterapeut, sociální a pedagogický pracovník

Bronislav Boček zooterapeut, sociální a pedagogický pracovník

MVDr. Vladimír Vavřín

Václav Šťastný Dolní Bukovsko chovatel exotického ptactva

Mudr. Alexandra Matoušová pediatr

Mudr. Marcela Kalná psychiatr

PhDr. Filip Abramčuk, Ph.D, psycholog a psychoterapeut

Mudr. Jan Tuna praktický lékař

Mudr. Petr Řehoušek ortoped

Bc. Jarmila Harvalíková fyzioterapeut

Mgr. Eva Líbenková speciální pedagog

Romana Bočková zooterapeut, zkušební komisař zooterapie, sociální a pedagogický pracovník

 

řada dalších…

Akce jsou průběžně aktualizovány a doplňovány.

 

          Změna vyhrazena.

-------------

HISTORIE

ČESKOBUDĚJOVICKÝ GEJZÍR

ČESKOBUDĚJOVICKÝ GEJZÍR kulturně společenskáve akce proběhla ve dnech 15. a 16.5. 2015. Páteční dopoledne v nás nepřízeň počasí vyvolala rozpaky, avšak po 13 hodině nás pochybnosti opustili. Akce proběhla k všeobecné spokojenosti nás organizátorů a především návštěvníků. Počasí se umoudřilo a zahrady na Pražském předměstí v Českých Budějovicích, kde se ČESKOBUDĚJOVICKÝ GEJZÍR konal, zalilo sluncem. www.gejzirfest.cz

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

SPOLEČNÝ KROK NA NOVÝ ROK

termín   27.12. 2014 - 03.01. 2015

Netradiční vánočně silvestrovský pobyt spojený s turistikou v podhůří Jizerských hor.

Cena: 5 200 Kč

Změna vyhrazena.

Zhodnocení projektu 72 hodin ruku na to !

„CO DĚTI ? MAJÍ SI KDE HRÁT ? Přilož ruku k dílu !“

„SPOLEČNĚ DOKÁŽEME VÍC RUKU NA TO !“

V sobotu 11.10.2014 od 9:00 hodin v rámci projektu 72 hodin Ruku na to! „Okolí – Vylepšení života kolem sebe“! Rodinné centrum ROZÁRKA realizovalo svůj projekt „CO DĚTI ? MAJÍ SI KDE HRÁT ? Přilož ruku k dílu !“ s výzvou „SPOLEČNĚ DOKÁŽEME VÍC RUKU NA TO !“ Dobrovolníci přiložili ruku k dílu na zážitkové zahradě na Pražském předměstí České Budějovice 3, která je celoročně využívána širokou veřejností. Pomohli připravit základy pro nové herní doplňky zážitkové zahrady, ošetřit stromy a keře před zimou, zazimovat rozvod vody, demontovat mobilní párty stan. Naše aktivity jsme rozšířili o úklid nedalekého veřejného prostoru, který je využíván k hrám a volnočasovým aktivitám. Krásné slunné počasí přilákalo 28 dobrovolníků. Pro všechny zúčastněné bylo na zahradě připraveno drobné občerstvení s táborákem. Všem dobrovolníkům děkujeme za nezištnou pomoc.

zapsala Alice Pachová koordinátor projektu

MALÁ ENERGETICKÁ AKADEMIE

schůzky soutěžního týmu , každý první čtvrtek v měsíci 15:30 - 17:00 hod.

https://www.energeticka-akademie.cz/

7. ročník soutěže Malá energetická akademie 2014 – 2015 nebyl zatím vyhlášen!

KOORDINÁTORKA PROJEKTU ALICE PACHOVÁ TEL.: +420 605 294 507

Zahájení letošního ročníku nebylo zatím vyhlášeno.

Akci podporuje Energetická společnost E.ON, s.r.o., která připravila pro nejlepší soutěžící v každé kategorii zajímavé ceny.

Zábavná soutěž pro jednotlivce, rodiny, oddíly, třídní kolektivy.

PROJEKTY

"KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ" 

Podpora pravidelné, celoroční mimoškolní zájmové a vzdělávací činnosti s dětmi a mládeží. Aktivity pro organizované i neorganizované skupiny a jednotlivce. Některé aktivity jsou přizpůsobeny handicapovaným.

Podpořeno z Jihočeského krajského dotačního a grantového programu podpory práce s dětmi a mládeží "Podpora pravidelné zájmové činnoati a zájmového vzdělávání" Odboru školství a tělovýchovy.

 

"KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ" 

Podpora pravidelné, celoroční mimoškolní zájmové a vzdělávací činnosti s dětmi a mládeží. Některé aktivity jsou přizpůsobeny handicapovaným.

Podpořeno z dotačno programu města České Budějovice na podporu volnočasových aktivit OP č.1 "Příspěvek na celoroční činnost" Odboru školství a tělovýchovy.

 

"KOUZELNÝ KOLOTOČ"

Den plný kreativního tvoření, tematických a deskových her, autorské čtení v klubovně RC ROZÁRKA. S ohledem na počasí výlet, exkurze apod. Campování ve vlastních spacácích. Aktivita je přizpůsobena handicapovaným.

Umožňuje handicapovaným a zdravím dětem a mládeži v rámci krátkodobé aktivity získat nové kamarády a prožít zajímavé, smysluplné a pozitivní trávení volného času. Po celou dobu akce je přítomno doprovodné vozidlo.

Podpořeno z dotačno programu města České Budějovice na podporu volnočasových aktivit OP č.2 "Příspěvek na jednorázové akcet" Odboru školství a tělovýchovy.

 

"PUTOVÁNÍ S ROZÁRKOU"

Turistický putovní tábor, který je situován do táborových (rekreačních) středisek v Libereckém kraji (změna místa realizace vyhrazena). Program tvoří celotáborová hra, pěší turistika, tematické hry, soutěže, výlety, prohlídky měst a památek, rekreační i sportovní vyžití. Myšlenkou tábora s asistencí koterapeutů (zvířat) je podpora společného trávení volného času, naučit děti vnímat svět kolem sebe, vytvářet a posilovat pozitivní vztah dětí k přírodě, svému okolí, jak se k přírodě a svému okolí chovat a především najít si své místo ve společnosti. Aktivita je přizpůsobena handicapovaným. Po celou dobu akce je přítomno doprovodné vozidlo.

Podpořeno z dotačno programu města České Budějovice na podporu volnočasových aktivit OP č.3 "Příspěvek na putovní, příměstské a jiné tábory". O odboru školství a tělovýchovy.

ÚČAST / PARTNERSTVÍ V PROJEKTU

 

2014

PODPORA MPSV - OSÚ  Úřad práce České republiky České Budějovice

na vyhrazení společensky účelného pracovního místa a příspěvku na jeho vyhrazení z národního individuálního projektu č. CZ.1.04/2.1.00/03.00015 - "Vzdělávejte se pro růst ! - pracovní příležitosti".
Dohoda o vyhrazení společensky účelného místa a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. CBA-SN-446/2014 č. projektu CZ.1.04/2.1.00/03.00015 uzavřená mezi Úřadem práce České Budějovice a Rodinným centrem ROZÁRKA.
Název profese: asistent volnočasových aktivit, aktivit organizace, zooterapie, administrativy

Blanka Marková   
Pracovní úvazek: 25 hod./týden

od 01.06. 2014 do 30.11. 2014
celkem poskytnuté maximální finanční prostředky 60 000 Kč
 

PODPORA PROJEKTŮ OP LZZ
"Podpora na trhu práce II." podpora osob se zdravotním postižením na trhu práce číslo projektu: CZ.1.04/3.3.05/96.00297
Dohoda o poskytnutí příspěvků na mzdové náklady zaměstnavatele uzavřená mezi KONÍČEK o.s. a Rodinným centrem ROZÁRKA.
Finanční prostředky poskytnuté v rámci této dohody jsou vyčleněny ze státního rozpočtu České republiky a finančních prostředků Evropské unie (Evropský sociální fond).

Jarmila Jezdinská
Název profese: asistent/ka   
Pracovní úvazek: 0,50 (20 hod./týden)

od 01.06. 2014 do 30.11. 2014
celkem poskytnuté maximální finanční prostředky 50 500 Kč

 

PODPORA MPSV - OSÚ  Úřad práce České republiky České Budějovice

na vyhrazení společensky účelného pracovního místa a příspěvku na jeho vyhrazení z národního individuálního projektu č. CZ.1.04/2.1.00/03.00015 - "Vzdělávejte se pro růst ! - pracovní příležitosti".
Dohoda o vyhrazení společensky účelného místa a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. CBA-SN-31/2014 č. projektu CZ.1.04/2.1.00/03.00015 uzavřená mezi Úřadem práce České Budějovice a Rodinným centrem ROZÁRKA.

Ing. Anna Hotárková
Název profese: asistent/ka
Pracovní úvazek: 0,50 (20 hod./týden)

od 01.03. 2014 do 31.08. 2014
celkem poskytnuté maximální finanční prostředky 60 000 Kč

---------------------

2013

SOBĚ/TOBĚ projekt sítě MC

"PÉČE O DĚTI VE VĚKU 0-10 LET

pořádaný v rámci projektu Nové zaměstnání sobě - možnost zaměstnání tobě č.CZ.1.04/2.1.01/91.00040
TENTO PROJEKT NEMĚL POZITIVNÍ PŘÍNOS PRO SPOLEČNOST
SPOLEČNOSTI NEBYLY POSKYTNUTY ŽÁDNÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY
 

PODPORA MPSV - OSÚ  Úřad práce České republiky České Budějovice     Moje příležitost v Jihočeském kraji

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky reg.č. projektu: CZ.1.04/2.1.00/70.00002

Dohoda o vyhrazení společensky účelového pracovního místa a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. CCB-SR-17/2013 uzavřená mezi Úřadem práce České Budějovice a Rodinným centrem ROZÁRKA.
Název profese: pomocný asistent volnočasových aktivit, zooterapie a administrativy            Veronika Maříková   
Pracovní úvazek:    40 hod./týden                 od 01.06. 2013 do 30.11. 2013
celkem poskytnuté maximální finanční prostředky 15 410 Kč měsíčně cca maximálně 92 460 Kč
 

PODPORA MPSV - OSÚ  Úřad práce České republiky České Budějovice

na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. CBB-V-13/2013. 

Dohoda o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací financovaného ze státního rozpočtu č. CBB-V-13/2013 uzavřená mezi Úřadem práce České Budějovice a Rodinným centrem ROZÁRKA.
Název profese: pracovník údržby a správy interiéru a exteriéru pracovišť organizace
Filip Matula   
Pracovní úvazek:    40 hod./týden                 od 01.05. 2013 do 30.01. 2014
celkem poskytnuté maximální finanční prostředky 14 740 měsíčně cca maximálně 132 660 Kč

---------------------