dopolední aktivity

 

Dětem zdravotně či sociálně handicapovaným, dětem bez handicapu nabízíme vybavenou hernu, volnočasové, vzdělávací, zájmové, tvořivé a prázdninové aktivity, zooterapii, rodičům i široké veřejnosti možnost seberealizace vzdělání a odpočinku. 

 

DOPOLEDNÍ PROGRAMY PROBÍHAJÍ OD ŘÍJNA DO ČERVNA V DOBĚ OD 9:00 HOD. DO 12:00 HOD. V KLUBOVNĚ LIDICKÁ TŘÍDA 124/11, 370 86 ČESKÉ BUDĚJOVICE.

budova č.p. 1696 na nádvoří Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj

AKTIVITY / aktuální nabídka

 

OTEVŘENÁ ZÁŽITKOVÁ ZAHRADA SE ZOOKOUTKEM

otevřena od ČERVNA do ZÁŘÍ zahrádkářská kolonie v Českých Budějovicích na Pražském předměstí osada Husova kolonie

MIMO ČERVENCE a SRPNA v tuto jsou zde realizovány prázdninové tábory 

AKTIVITY / aktuální nabídka

PONDĚLÍ + STŘEDA                   9:00 – 12:00 hod.

 

 

ÚTERÝ + ČTVRTEK                     15:00 – 18:00 hod.

 

 

Dotazy zodpovíme na rozarka.rc@seznam.cz

 

 

Aktivity, pokud není uvedeno jinak, jsou určeny široké veřejnosti. Vybrané aktivity jsou přizpůsobeny handicapovaným. 

 

Aktivity jsou průběžně aktualizovány a doplňovány.

 

 

 

         ZMĚNA VYHRAZENA.